150 milionů let

3

Asi tak se odhaduje doba, po kterou planetu Zemi ovládali dinosauři. Naše představy o nich bývají často zkreslené jejich podobou. Domníváme se, že se jednalo o primitivní hory masa bez jakýchkoli známek inteligence. Ale až lidstvo bude ovládat planetu 150 milionů let, snad konečně pochopí, že ani dinosauři nebyli žádní blbci. Vždyť ovládli vodu, zemi i vzduch, byli býložravci, masožravci i všežravci. A určitě měli i vliv na životní prostředí.

Jsem totiž přesvědčen, že dokázali tvarovat zemský povrch podle svých potřeb. Předpokládejme, že predátoři, které představuje „blbý“ Tyranosaurus, si nevybíral svou potravu náhodně, ale choval si stádo svého dinodobytka. Když pak takový těžkotonážní saurus prošel krajinou mělo to stejný vliv, jako když by tudy projel parní válec se zapnutou maxivibrací. Když pastevec hnal své stádo z pastvy na pastvu, sledoval určité směry.

dyno

 

A jak tak ta stáda procházela stále stejnými směry, tak docházelo jednak k prošlapávání krajiny do údolí, jednak byla zemina vytlačována do vrchů. Jenže stejně, jako současní krajinotvůrci a ekologisti, tak i ten Tyranosaurus nedokázal domyslet důsledky svého chování a při dotyku onoho údolí s mořem, docházelo naopak k zaplavování vyšlapaných údolí a tím i k tonutí toho dinodobytka. A jak vymíral dinodobytek, docházela potrava i pro predátory, ti se začali požírat mezi sebou a proto to brontosaurus nepřežil.

Click here for reuse options!
Copyright 2016 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama