650

2

Letos 8.prosince tomu bude již šestset padesát let od okamžiku, kdy poslední necírkevní vládce na strakonickém hradu Bavor IV. řečený Bašek písemně potvrdil občanům strakonickým jejich městská práva. Posledním byl proto, že jeho následník Břeněk již hrad a panství opustil, prodal a usadil se na hradě Blatná. Bašek pouze stvrdil to, co již delší čas platilo jako ústní ujednání. Pro měšťany to znamenalo jistotu majetkových práv, Baškovi to přineslo jistý jednorázový příjem do panské kasy. To proto, že takový krok samozřejmě nebyl zadarmo. Měšťané rádi zaplatili, protože se jim to mělo bohatě vrátit. Horší to bylo s obyvateli druhé části hradu, johanity. I oni totiž byli majiteli některých domů či parcel na území města a i pro ně platil Baškův výnos. Je tedy samozřejmé, že to vzájemný vztah poznamenalo.

Bašek, na rozdíl od svých předchůdců, johanity nikterak nepodporoval. Zdá se, že vzájemné kontakty byly omezeny na nejnutnější míru. Tedy bohoslužby a souhlas s nakládáním majetkem řádu. To totiž podléhalo souhlasu “zřizovatele”.

A tak zatímco měšťané platili svou daň stejně jako před Baškovým výnosem, ta samá platba přibyla právě johanitům.

Baškův výnos tedy znamenal pouze jakousi smlouvu mezí ním a městem. Je to však první doklad o městských právech, proto je mu věnována takové pozornost. A ve dnech 25.- 27. srpna se bude slavit.

Strakonice jsou stále pěkným místem k žití. Jen je třeba, aby si to sami obyvatelé uvědomovali a také se ke svému městu patřičně chovali.

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama