Na ty co porušujou zákony se musí tvrdě

0

Není to zase tak zřídka, kdy se setkávám s názorem, že lidi by bez příkazů, zákazů a nařízení dělali nepořádek. Je to sice zcestný názor, ale občas na jeho nositele narazím. Někdy se jim snažím vysvětlit, že to je absolutně hloupý názor, nicméně jejich přesvědčení bývá urputné. Pokud dodám, že některá nesmyslná nařízení mohou postihnout i je, tak se poměrně připitoměle usmějí a prohlásí něco v tom smyslu, že oni zákony neporušují a nemusí se tak ničeho obávat. Připomínají mi vygumovaný názor, že kdo nedělá nic špatného tak se nemusí obávat bezpečnostních kamer.

Když dojde na má slova tak mám, přiznávám, škodolibou radost.

Od včerejška platí novela veterinárního zákona. Určitě jste o ní již slyšeli, hlavně o té části o domácí zabíjačce.

Stát je totiž tak laskavý, že i takové věci, jako je domácí zabíjačka upravuje zákonem.

Až doposud platilo, že

Jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka).

§ 21 zák. č. 166/1999 Sb. ve znění před novelou

Nyní je zákon benevolentnější. Říká, že

Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu

a) osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo
b) osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat.

§ 21 odst.3 zák. č. 166/199 Sb. v platném znění

Hezké, že? Myslím, že za nos by se měli chytit hlavně ti, kteří mají plnou hubu dodržování zákonů a třeba ještě předevčírem dali sousedovi výslužku ze zabíjačky. Taková jaternička by jim asi v hubě docela zhořkla, kdyby museli zaplatit za takový čin pokutu. Pro fyzickou osobu je to až 20 000 korun, pro podnikatele a nebo právnickou osobu až 300 000 korun.

Nejde mi až tak o to, že jde o určitou úlevu, i když zcela nepatrnou a ve svém důsledku vlastně žádnou. Jde mi o to, že jde o dokonalý příklad toho, že nikdy skutečně neplatí to, že když nic neporušujete, tak se vás žádný šikanózní předpis netýká. Jak můžete vidět, i po novele stačí dát sousedovi jelito. Může se sakra prodražit. Jenže na nepoctivce a porušovatele zákonů se musí tvrdě, vím. Vy přeci žádné zákony neporušujete.

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"
    Reklama