Něco o osmičkách

0

Často se v různých odkazech zmiňují letopočty zakončené číslicí osm. Zejména století dvacáté se uvádí jako příklad. Ostatně víme své: 1918, 1938, 1948, 1968. Jenže podívejme se o století dříve.

Roku 1808, přesně 25.dubna byla založena pražská konzervatoř.

Roku 1838 byly vyhlášeny soukromé rezervace Žofínský prales a Hojná Voda, koncem roku se předvedla první parní železnice z Rajhradu do Brna.

Rok 1848 přinesl revoluční vzedmutí, studentské bouře a nakonec i ostřelování Prahy generálem Windischgrätzem . Co tomu předcházelo:

V březnu 11. ve Svatováclavských lázních se ustavil Národní výbor.

O týden později  přijal ve Vídni císař Ferdinand I. Dobrotivý petici s požadavky českého lidu. Většině požadavků vyhověl a výsledkem bylo mimo jiné i odebrání politické i jiné moci vrchnosti. Zavedením těchto občanských práv a svobod postupně vymizela ze slovníků lidí slova vrchnost, poddaní, panské, feudál, desátek, robota, apod. a byla nahrazena slovy novými, do těch dob neznámými: národní garda, volby, volební právo, poslanec, svoboda tisku, městský úřad, ale také berní úřad, finanční stráž a veřejný soud.

Proběhly první volby. V květnu na Moravě, v červnu v Čechách

2.-12. června proběhl Slovanský sjezd, který skončil již zmiňovaným povstáním.

A jako perličku zmíním 6. července kdy sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht z Rynoltic obdržel živnostenské povolení k výrobě mýdla a založil pak svůj podnik, vyrábějící „mýdlo s jelenem“

Roku 1858 vyšel Almanach Máj a císař František Josef I. odhalil pomník maršálu Radeckému.

Rok 1868 byl opět rokem významným. Od toho roku se začalo psát „Rakousko-Uhersko“, protože došlo k Rakousko – Uherskému vyrovnání. Jako reakce na tento počin se po celém tehdejším království Českém začalo šířit heslo Svornost. Všechny akce, které se toho roku konaly, byly vedeny právě tímto heslem a nebyla tím  míněna pouze svornost mezi Čechy, ale týkalo se to všech obyvatel království, tedy hlásili se k tomu i Němci, žijící na tomto území.

Byly položeny základní kameny na stavbu Národního divadla.

V Českých Budějovicích bylo založeno české biskupské gymnasium význačným vlastencem J.V.Jirsíkem

Byla otevřena dráha mezi Plzní a Budějovicemi a do Strakonic přijel první vlak

A u Cerhovic při dosud největší železniční nehodě v Čechách zahynulo asi 35 osob a 60 jich bylo zraněno.

Roku 1878 dne 7.dubna  byla v hostinci U Kaštanu v Břevnově založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická

Takže i století devatenácté mělo své význačné „osmičky“.

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda

    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama