Nedovolte nikdy opakování

1

(Na fotografii německý okupant na ochozu strakonické hradní věže Rumpálu)

A k tomu úryvek z článku historika Josefa Pekaře:

Vzpomínám vypravování, tuším Roseggrova, o chudém dřevorubci, jenž vyprosil si doživotní užívání špatného pozemku od vrchnosti, aby na něm vzdělal si kus pole a vystavěl domek. Pět let plahočil se ve volných chvílích tou prací, sílenou a posvěcovanou jedinou nadějí, nadějí na štěstí dosaženého cíle. Cíle dosáhl, ale v několika nedělích udeřil blesk za noční bořue do jeho domku a zničil jej v požáru do základu. Lidé se sběhli k ohni, ale báli se přiblížiti k nešťastníku, jenž seděl opodál hořící chalupy, dívaje se tupě v oheň, jenž mu vzal najednou všechno. Myslili nejinak, než že v bezmezném bolu svém vykřikne hroznou kletbu proti nebi a vrhne se do plamen. Drvoštěp se konečně vzchopil, šel k ohni, vzal uhel a — zapálil si dýmku.
Druhého dne vyhledal sekyru v popeli, nasadil nové topůrko, nabrousil a — šel znova do práce. Po nedlouhé době stál jeho domek znovu, úctyhodný pomník statečností a vytrvalostí.
Srovnání je snad banální. Jsme zajisté silným a sebevědomým národem. Ale to gesto, plné pohrdání, i ona odhodlanost k další práci byly by také naší odpovědí.
Znáte ty verše:
My věděli, co na nás cestou čeká . . ,
By hrom však bil a mráz nám v kosti vál —
toť jenom česká hudba odevěká
my při ní půjdem k předu dál, jen dál!

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama