Příručka Československé republiky (5)

0

LÁZNĚ V ČECHÁCH.

Československo je opravdu bohatou zemí na lázně, z nichž některé mají pověst světovou. Kdo by na příklad neznal Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Lázně Teplice, Jáchymov atd., Do těchto lázní nejezdí hosté pouze z republiky a ze sousedních států, ale z celé Evropy, z Afriky, Ameriky, Asie, ano i z Austrálie.

Jsou tedy naše čsl. lázně tak důležité, že jsou hojně vyhledávány, aby svým hostům nejen vrátily zdraví, ale aby je osvěžily a omladily.

Návštěva lázní jest vždy důležitou pro lidské zdraví, neboť, kdo se neléčí, zvolna chřadne, aniž by to pozoroval, a jeho život bez včasného léčení končí daleko dříve, než toho, kdo včas hledá pomoci.

Není tedy návštěva lázní utrácení peněz, nýbrž naopak úsporou, protože si prodloužíme to nejcennější — život, a můžeme daleko více vykonati pro sebe, pro svou rodinu i pro svůj národ.

Lázně jsou tedy požehnáním nejen pro ty nemocné, kteří je vyhledávají, ale i pro ty zdravé, kteří tak vlastně činí preventivní opatření proti nemoci, načerpávajíce tu nových sil a vracejíce se domů osvěženi a schopné další práce ve svém povolání.

Návštěva našich lázní přináší proto skutečné štěstí také tím, že většina lázní je položena v překrásném přírodním okolí, ať již zbudovaném štědrou rukou Stvořitele, nebo dokonalými zahradními odborníky, kteří toto dílo dovedně napodobují. A procházeti se překrásným lázeňským okolím a věnovati se jen sobě a léčení svého těla, jakož i odpočívání po celoroční námaze, což to není pravým štěstím?

Československé lázně jsou také vzorně vedeny, mají svou tradici, někde staletou, a že přinášejí skutečný užitek, toho nejlepším důkazem jest hojná jejich návštěva.

Společenský život ve všech lázní spojuje návštěvníky v přátelský kruh, který někdy přináší do budoucna příjemné trvalé styky osobní, přátelské i obchodní.

Předkládáme Vám seznam všech českých lázní, sdružených v Ústředním svazu čsl. lázní a minerálních zřídel republiky čsl. v Praze s podrobnými informacemi o všem. čeho je potřebí věděti každému při výběru lázní dle vlastní potřeby v předpokladu, že Vám dobře posloužíme.

SEZNAM LÁZNÍ.

LÁZNĚ BECHYNĚ.

407 metrů n. m.

Spojení: Elektrická dráha Tábor—Bechyně, autobusové spojení Praha—Bechyně.

Sezóna a lázeňská taxa: 1. květen aŽ 30. září. Lázeňská taxa od 10 do 20 KČ.

Léčebné prostředky: a – ) přírodní: pramen železitý, slatina, b) doplňující: vodoléčebný a fysiatrický ústav.

Indikace: Rheumatismus, dna. chudokrevnost, blednička. choroby nervové, klimatická a dietetická léčba, zotavení.

Lékaři: 3 lázeňští lékaři.

Ubytování a stravování: 4 lázeňské léčebné domy ve vlastni režii správy lázní, soukromé vily a byty. Kuchyně domácí, diaetetická, orthodoxní.

Sport: Tennis, kopaná, plováni a veslování v řece.

Informace: Správa lázni v Bechyni u Tábora.

LÁZNĚ BĚLOHRAD.

297 metrů n. m.

Spojení: Praha—Trutnov přes Chlumec. Kočáry a auta u všech denních vlaků.

Sezóna a lázeňská taxa: 1. květen až 30. září. Lázeňská taxa od 10 do 60 Kč. Do 15. června a od 16. srpna 20% sleva na láz. taxe.

Léčebné prostředky: Lázně slatinné, železitá kyselka.

Indikace; Rheumatismus, dna, ischias. neuralgie, ochrnutí, exsudáty, nemoci ženské, blednička,

Lékaři: 4 lázeňští lékaři.

Ubytování a stravování: 2 vily, 6 hotelů. 200 lůžek v soukromých vilách. Stravování a dietní strava v hotelích a restauracích.

Sport: Tennis, football, házená, lehká atletika, dětské hry. koupání, výlety do Krkonoš, Českého ráje, Janských lázní, Vrchlabí, Liberce.

Koncerty a zábavy: Třikrát týdně koncert vojenské hudby, divadelní představení, biograf, dancing v lázeňském parku.

Informace: Správa Anenských slatinných lázní v Lázních Bělohradě, byty: městský úřad Lázně Bělohrad,

LÁZNĚ BĚLOVES.

547 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice Náchod na trati Mittelsteine—Choceň. Několik autobusových linek sbíhá se v Náchodě.

Sezóna a lázeňská taxa: 1. květen až 30. září. Lázeňská taxa se nevybírá.

Léčebné prostředky: a) přírodní: uhličitá kyselka „Ida”. železitá kyselka Jakub”, b) doplňující: lázně rašelinné, přírodní uhličité, všechny pomocné a fyzikální léčba.

Indikace: Srdeční nemoci, vysoký tlak krevní, neurosy, choroby ženské a výměny látek, rheumatismus, dna, ischias a jiné záněty nervů, rekonvalescence,

Lékaři: 1 lázeňský lékař, MUDr. Vladimír Honl, odborný lékař.

Ubytování a stravování; Jednak v budovách správy., jednak v samostatné vile, v hotelích a soukromých bytech. Stravování v lázeňské restauraci buď za paušál nebo dle výběru.

Veslaření, plování, turistika, tennis.

Koncerty a zábavy: Promenádní, taneční a umělecké koncerty, divadla, výlety.

Informace: Správa lázní v Bělovsi u Náchoda, telefon 423. v Praze: Pražský sklad přír. uhl. kyselky „Idy” z Lázní Běloves u Náchoda, Praha IT., Lazarské I, telefon 283-74.

LÁZNĚ BÍLINA-KYSELKA.

197 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice trati Praha—Duchcov a Duchcov—Plzeň.

Sezóna: 1. kveten až 30. září. Lázeňská taxa se nevybírá.

Léčebné prostředky : Léčebné prameny; Bílinská kyselka (alkalický pramen). Zaječická hořká voda ( ryzí. hořkosolný pramen), Ostatní léčebné prostředky: koupele kyselkové, uhličité, kyslíkové veškerá vodoléčba a fyziká1ní léčba (faradická. galvanická, čtyřkomorová, světelná lázeň, masáž), inhalatorium, pneumatická komora, terénní léčba, plovárna, sluneční a vzduchové lázně.

Indikace: Nemoci ústrojí dýchacích, zažívacích, ledvin, močovodu. žlučníku, kaménky, choroby výměny látek, cukrovka, dna, ischias, rheumatismus, otylost, srdeční vady, nervové choroby.

Lékaři: 5 lázeňských lékařů.

Ubytování a stravování: V lázeňských domech. hotelích a soukromých vilách v městech. Ceny pokojů od 10 Kč výše. Stravování v lázeňských domech. Dietetická kuchyně.

Služby boží: Řím.-katolické, evangelické, českobratrské, židovské.

Sport: 5 tennisových dvorců, plování, turistika.

Koncerty a zábava: Koncerty v lázeňském saloně a hudebním paviloně, kuželník, čítárna.

Informace: Ředitelství zřídel v Bílině.

LÁZNĚ BOHDANEČ.

216 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice Pardubice, odtud autobusy do Lázní Bohdaneč.

Sezona a lázeňská taxa 1. květen až 30. září. Lázeňská taxa rozdělena na 4 třídy od 15 do 40 KČ.

Léčebné prostředky; a) přírodní; slatinné lázně, minerální pramen alkalicko-železitý, b) doplňující: lázně uhličité. elektrické, horkovzdušné světelné, solné, jehličnaté, pěnové, vodoléčba, roentgen, diathermie. irrigace, tonisace, masáže, Zanderovy aparáty, sluneční lázně.

Indikace: Rheumatické a dnové choroby, zvláště ischias, choroby ženské, nervové, rekonvalescence.

Lékaři: 3 lázeňští lékaři.

Ubytování a stravování: a) ve vlastních 5 domech se 350 lůžky, b) v soukromých vilách a domech se 200 pokoji.

Sport a zábavy: Tennis, football, rybolov, honitba, závody cyklistické, jezdecké, koupaliště, turistika. Dvakrát denně promenádní koncerty, akademie, biograf, taneční večírky, čítárna, knihovna.

Informace: Ředitelství slatinných lázní v Bohdanči u Pardubic.

LÁZNĚ DUBÍ.

395 metrů n. m.

Spojení: Elektrickou drahou z Teplic—Šanova.

Sezóna a lázeňská taxa: Otevřeno po celý rok, Hlavní sezóna od 1. května do 30. září. Lázeňská taxa se neplatí.

Léčebné prostředky: Sanatorium „Tereziny lázně” s vodoléčbou, elektro- a mechanotherapií, lázněmi uhličitými, horkovzdušnými slunečními a vzduchovými, inhalatorium.

Indikace: Katary dýchadel, chudokrevnost, nervové choroby, poruchy výměny látek.

Lékaři: 4 lázeňští lékaři.

Ubytováni a stravování: 3 hotely, 26 vil a soukromé domy s celkovým počtem 135 lůžek.

Sport a zábavy: Tennis, turistika, plování, divadlo, biograf, koncerty.

Informace: Obecní úřad v Dubí. Ředitelství sanatoria „Tereziny lázni”.

LÁZNĚ FOŘT.

423 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice Hostinné. Autobusy Hostinné—Fořt—Scharzenthal.

Léčebné prostředky: Přírodní sirný pramen, vodoléčba lázně parní, jehličnaté, sirné, sluneční a vzduchové, masáže, léčba terénní.

Indikace: Choroby nervové, ischias, poruchy výměny látek, blednička, chudokrevnost.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ.

Spojení: Stanice čsl. státních drah a říšsko-německých drah s přímým rychlíkovým spojením do všech evropských dopravních středisk a s pohodlným autobusovým spojením i do vzdálenějších míst na všechny strany.

Sezóna a lázeňská taxa: Od 1. května do poloviny října. Lázeňská a hudební taxa jest odstupňována podle příjmu ve 4 třídách: od 110.— do 260.— Kč za prvou osobu a od 80.— do 210.— Kč za druhou osobu a za děti až do 14 let 20— Kč.

Léčebné prostředky: Ložisko 30 milionů m3 železito-minerální slatiny, 27 uhličitých minerálních pramenů a přirozeným příměskem železa, vřídelních a Glauberových solí, lithia a radia, 4 moderní lázeňské domy pro lázně slatinné. minerální a sladkovodní, přírodní suchá uhličitá plynová lázeň s přírodním radiovým sanatoriem, mediko-mechanický ústav (léčebná gymnastika), balneologicko-hygienický ústav s připojenou Wassermannovou stanicí, inhalatorium, místnost pro kloktání, ústav pro léčení studenou vodou, elektrické lázně o dvou nebo čtyřech kabinách, lázně parní, vzduchové, subakvální střevní, uhličité, přístroje na roentgenování, horské slunce, diathermie, elektrokardiograf.

Indikace: Choroby ženské, srdeční a cév, krve, vleklé rheumatické, výměny látek, orgánů močových, ústrojí dýchacích, orgánů zažívacích, nervové, dětské, následky po chirurgických onemocněních.

Lékaři: 40 lékařů,

Ubytování a stravování: 150 soukromých hotelů a lázeňských domů všem požadavkům vyhovujících, v nichž se podávají též stravy dietní podle lékařského předpisu.

Sport a zábavy: Lawn-tennis, honitba a střelnice, jízda na koni, rybaření, veslování, plování, plachtění (plachetní letadlo), koupaliště v přírodě, herny pro bridge a rommy, dětská hříště, museum.

Návštěva lázní: Ročně 20.000 stálých hostů, 40.000 přechodných hostí.

Informace: Lázeňská správa ve Františkových Lázních

LÁZNĚ HOUŠTKA.

167 metrů n. m.

Spojení: Stanice dráhy Stará Boleslav a Brandýs nad Labem. Autobusové spojení Praha—Stará Boleslav—Sudová Hlavno, Praha—Stará Boleslav—Staré Benátky.

Léčebné prostředky: Železitý pramen „Václavka”, lázně slatinné.

Indikace: Rheumatismus, dna, choroby nervové, ženské, poruchy výměny látek, chudokrevnost, blednička.

LÁZNĚ JABLONECKÉ PASEKY.

550 metrů n. m.

Spojení: Místní železniční stanice na trati Liberec—Jablonec—Tanvald. Autobusové spojení do Jablonce, Liberce, Tanvaldu, Maksova, Železného Brodu.

Léčebné prostředky: Fysikální léčba, slatinné lázně, léčba pitná a terénní.

Indikace: Neurosy, vyčerpanost, rekonvalescence, chudokrevnost.

LÁZNĚ JÁCHYMOV.

10 km od Karlových Varu, v Rudohoří. 650 metru n. m.

Spojení: Na hlavní železniční trať Praha—Karl, Vary — Cheb jest Jáchymov připojen místní lokální drahou. Přestupní stanicí do Jáchymova jest Ostrov. V sezóně jest přímé spojení s Karl. Vary udržováno železničními motorovými vlaky a poštovními autobusy. Do Ostrova přímé vozy z hlavních měst střední Evropy.

Sezóna a lázeňská taxa: Provoz celoroční. Hlavní sezóna 1. květen až 30. září. Lázeňská taxa v hlavní sezóně 20—100 Kč.

Léčebné prostředky: Radiové prameny 28* C jsou z nejsilnějších světa, používané k léčbě pitné, k lázním, inhalacím. Z Jáchymovské rudy isolovala Mme Curie radium, Radiová léčba prozařovací.

Indikace: Rheumatismus. ischias, choroby výměny látek, nemoci nervové. V státním prozařovacím ústavě léčí se zhoubné nádory, leukaemie atd.

Lékaři: Mezi lékaři několik odborníků v radiové léčbě.

Ubytování a stravování: Státní Léčebný ústav, obrovský Radium-Palace hotel a 350 pokoji, dále řada hotelů, pensionů a vil.

Sport a zábavy: Výlety do okolních hor (Klínovec 1 244 m), sporty letní a zimní.

Informace: Lázeňská správa v Jáchymově a Informační kancelář při ministerstvu veřejného zdravotnictví v Pra¬ze II., Vyšehradská 18.

JANSKÉ LÁZNĚ.

616 metrů n. m.

Spojení: Konečná stanice trati Trutnov—Svoboda—Janské Lázně. Od každého vlaku přímé spojení s lázněmi autobusy nebo auty.

Sezóna a lázeňská taxa: 15. květen až 15. září, zimní sezóna od prosince až do Velikonoc. Lázeňská taxa dle délky pobytu.

Léčebné prostředky: a) koupele: termální koupele, koupele v plovacím basénu, uhličité lázně, hydroelektrické celkové koupele. B) léčba pitná: termální vřídla, ocelový pramen (Mariánský pramen). Janská studánka, Helenin pramen c) pomocné léčebné prostředky: masáže, inhalace, dietní léčba, terénní léčba.

Indikace: Rheumatismus. choroby výměny látek, neurosa, ochrnutí, tabes, srdeční choroby, poruchy oběhu krevního, ženské choroby, chudokrevnost, rekonvalescence.

Lékaři: 4 lázeňští lékaři.

Ubytování a stravování: 13 hotelů se 479 pokoji, 6 pensionů s 94 pokoji, 33 vil se 482 pokoji, 1 sanatorium s 8 pokoji.

Sport a zábavy: Tennis. plováni, dětská hřiště, sporty (zimní sáňkovací dráha s elektrickým výtahem pro sáně, přirozená dráha pro bobsleigh a lyžařský můstek). velké mezinárodní sportovní soutěže. Lázeňská kapela, komorní koncerty, taneční večírky, bridže, bar a kavárny.

Informace: Lázeňská komise v Janských Lázních.

LÁZNĚ JELEČ,

390 metrů n. m.

Spojení: železniční stanice Levín—Jeleč trati Velké Březno—Uštěk. hotelové auto na objednávku ve stanici rychlíku Děčín- Ústí n. L., Litoměřice.

Sezóna a lázeňská taxa: Ústav je otevřen po celý rok.

Hlavní sezóna od 15. května do 15. října. Lázeňská taxa činí 15—35 Kč. podle délky pobytu, Obecní dávka 5 Kč,

Léčebné prostředky; Železitý pramen, rašelina. Moderně zařízený vodoléčebný ústav, lázně, sprchy, obklady, zábaly; umělé uhličité, kyslíkové, jehličnaté a pěnové lázně, léčba pitná, elektrická, otužovací, dietní, léčba ležením.

Indikace: Onemocnění dýchacích orgánů, asthma, chudokrevnost, blednička, zotavení, přepracovanost.

Lékaři: 1 lázeňský lékař.

Ubytování a stravování: Vodoléčebný ústav má 4 lázeňské domy se 40 pokoji (70 lůžek), pension „Daheim”, 3 lázeňské domy, 20 pokojů. 30 lůžek. Dietetická kuchyně podle zvláštního předpisu, orthodoxní na zvláštní přání.

Sport a zábavy: Kroket, tennis. výlety na blízké hradní zříceniny. Velká knihovna, koncerty v parku, hudební večery. Taneční a divadelní představení. Výlety autem a autobusy.

Informace: Dopravní kancelář E. H. Haas, Jeleč, správa lázní Jeleč, rodinný pension „Daheim“, Jeleč.

LÁZNĚ KARLOVY VARY.

374 metrů n. m.

Spojení: Rychlíková stanice trati Praha—Karlovy Varv—Cheb. Přímé železniční spojení se všemi hlavními městy Evropy i se všemi velkými městy střední Evropy. Mimo to projíždějí přímé vozy po celé řadě tratí pobočných. Letecká mezinárodní stanice.

Sezóna a lázeňská taxa: Celoroční provoz. Lázeňské taxa od 50—500 Kč.

Léčebné prostředky: a) prameny Karlovarské: 12 pramenů alkalicko-salinických teploty od 12—72° C. Nejznámější je světoznámé vřídlo: vyhazuje do výše 15 m 2000 litrů 72 °C horké alkalicko-salinické vody. Za jeden den vypije se v sezóně 23.500 pohárů, ročně se těží z něho nad 100.000 kg vřídelní soli, ročně se rozesílá čtyři miliony lahví vřídla. — Lázně všeho druhu z pramenů léčivých, minerální slatiny i plynu uhličitého v 6 budovách, b) Lázně: Lázně I. (koupele vřídelní, slatinné, uhličité, horkovzdušné, elektrické, fangové obaly, roentgen). Lázně II. (lázně pramenitá a uhličité). Lázně III. (mimo lázně vřídelní, uhličité a slatinné jsou tu parní lázně pro pány a dámy).

Lázně IV. (pro koupele uhličité a vřídelní). Lázně V. (lázně vřídelní. uhličité, slatinné. slatinné obklady, vodoléčba), Lázně VI. (suché lázně plynové, vodoléčba a lázně sluneční).

Indikace: Choroby žaludku, střevní, nemoci jater, žlučníku a žlučovodu. dna i cukrovka, choroby výměny látek, alkoholismu. S prospěchem se tam léčí mimo to také nemoci tropické.

Lékaři: K disposici je pres 200 lékařů klinicky vyškolených a odborníků všech oborů, jichž seznam je v každém domě.

Ubytování a stravování: Byty lze obdržeti v 217 Hotelích i v soukromých domech a ve všech cenách. 5.600 pokojů v cenách od 10 do 500 KČ jest k disposici. Garáže pro 1000 automobilů. Ve všech hotelích i hostincích se pečuje o vhodné dietetické stravování. Přibližné denní ceny od 20 Kč výše.

Sport, umění a zábavy: Golf, tennis. plování, tattersall. aviatika, velká mezinárodní závody jezdecká, v zimě túry lyžařské. Lázeňský filharmonický orchestr (61 mužů), varieté Koncerty světových umělců.

Cestovní kanceláře: 6 kanceláří .cestovních: Cook, Waggon L. Čedok atd.,

Dopravní prostředky: Pro dopravu jsou autobusy, taxametry a povozy jedno- i dvouspřežní. Dbá se přísně, aby byly dodržovány jízdní sazby.

Návštěva lázní: Karlovy Vary mají ročně až 70.000 návštěvníků: za hlavní sezóny čítáno na 16.000 hostů současně přítomných, Počet přechodných návštěvníků a turistů přicházejících ročně do Karlových Varů, dosahuje Čísla 200.000.

KONSTANTINOVY LÁZNĚ

538 metrů n. m

Spojení: Stanice místní dráhy Nový Dvůr—Bezdružice na trati Plzeň-Cheb.

Sezóna a lázeňská taxa: 1. květen až 30. září. Lázeňská taxa rozdělena na 3 třídy.

Léčebné prostředky: Přírodní uhličité a sirné prameny, lázně slatinné. elektroléčba, horské slunce, diathermie, ruční a elektrická vibrační masáže.

Indikace: Srdeční a ženské choroby, dna, rheumatismus. choroby nervové, chudokrevnost, zkornatění tepen, žaludeční choroby.

Lékaři: 2 lázeňští lékaři.

Ubytování a stravování: Byty v lázeňském domě s celkovým počtem 160 pokojů.

Sport a zábavy: Koncerty, rybolov, honitba, turistika

Informace: Správa lázní v Konstantinových Lázních.

KRONDORF KYSELKA U KARLOVÝCH VARŮ.

328 metrů n. m.

Leží na hlavní trati Praha—Karlovy Vary, uprostřed nádherných lesů.

Místo původu léčivé a stolní vody Krondorfská kyselka.

Pitné léčby: Hlavně při nemocech orgánů zažívacích, žaludku, střev a jater, při onemocnění ledvin a močového měchýře: neocenitelný prostředek k zabránění chřipky, tyfu a jiných epidemií.

LÁZNĚ KYSIBL-KYSELKA,

360 metrů n. m.

Spojení; Konečná stanice místní dráhy Vojkovice—Kysibl-Kyselka. Připojení na hlavní vlaky na trati Praha— Cheb—Praha. Autobusové spojení s Karl. Vary.

Sezóna a lázeňská taxa: 15. květen až 15. září. Lázeň ská taxa se neplatí.

Léčebné prostředky: Léčba pitím minerální vody „Mattoniho Kysibelky”. lázeňský ústav s koupelemi všeho druhu, přírodní kyselino-uhličité a slatinné koupele, elektrické masáž- inhalace, říční lázně.

Indikace: Choroby hrtanu a průdušek, žaludku a střev, ledvin a onemocnění měchýře.

Lékaři: 1 lázeňský lékař.

Ubytování a stravování: V zámeckém hotelu, Vilemínin dvůr, Jindřichův dvůr. Švýcarský dvůr, rodinný pension.

Lázeňská restaurace. Dietetická a orthodoxní kuchyně.

Sport a zábavy: Tennis, rybolov, turistika, koncerty, tanec.

Informace: Lázeňská správa v Kysiblu-Kyselce u Karlových Varů.

LÁZNĚ KYNŽVART.

590 metrů n, m.

Spojení: Rychlíková stanice na trati Praha—Plzeň— Cheb. Autobusové spojení s Mariánskými Lázněmi.

Sezóna a lázeňská taxa: 1. kveten až 30. září. Lázeňská taxa při pobytu nejméně 8denním od 40 do 80 Kč.

Léčebné prostředky: 6 léčivých pramenů, z nichž 4 slouží ke koupelím, 2 („Viktorův“ a „Richardův”) k pití, lázně slatinné, uhličité, elektrické, jehličnaté, vodoléčba.

Indikace: Poruchy oběhu krevního, blednička, chudokrevnost, nervové choroby, hysterie, ženské choroby, srdeční choroby.

Lékaři: 2 lázeňští lékaři.

Ubytování u stravování: Lázeňský dům a několik větších hotelů a restaurací a četné vily.

Sport a zábavy: Tennis, plování, turistika, koncerty.

Informace: Městský úřad v Lázních Kynžvartě nebo Lázeňská komise v Lázních Kynžvartě.

LÁZNĚ LETINY.

468 metrů n. m.

Spojení: Spojení z nádraží Blovic a Klatov obstarává autobusová linka.

Léčebné prostředky: Alkalické zřídlo sv. Vintíře, slatina.

Indikace: Nemoci nervové, dna rheumatismus, choroby ženské a krevní rekonvalescence.

LÁZNĚ LIBVERDA.

385 metrů n. m.

Spojení: Stanice dráhy Hejnice—Lázně Libverda,

Léčebné prostředky: 3 železnaté kyselky, originální Hellerova lázeň, hydrotherapie, léčba pitím,

Indikace: Ischias, choroby ženské všeho druhu, chudokrevnost, blednička, rekonvalescence.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

628 metrů n. m.

Spojení: Rychlíková stanice trati Praha—Cheb—Norimberk—Paříž, Varšava—Praha—Mariánské Lázně—Cheb, Berlín—Cheb—Vídeň. Přímé vozy ode všech hlavních i nejdůležitějších měst pevniny. Mezinárodní letecká linka a stanice. Ročně až 40.000 lázeňských hostí.

Sezóna: 15. duben — 15. říjen.

Léčebná prostředky: 1-. léčebné prameny (40 různých léčivých pramenů). Studené projímavé prameny, kyselky železité, kyselky k uhličitým lázním a slatina. — 2. Tři lázeňské budovy pro koupele uhličité, slatinné a vodoléčbu. — 3. Léčba terénní v hojných a rozmanitých procházkách v zalesněných horách a všechny pomůcky k fysikální léčbě.

Indikace: Především otylost a zácpa, choroby ledvin, dále žaludeční a střevní, choroby srdce a oběhu krevního, choroby močového ústrojí atd.

Lékaři: 68 lékařů.

Ubytování a stravováni:. Lázeňských domů jest 183 se 4.039 pokoji a 7.460 lůžky. Hotelů jest 54 se 2.686 pokoji a 4.238 lůžky v ceně od K 20.— do 90.—,

Sport a zábavy: Golf, tennis (mezinárodní a meziměstské klubovní turnaje, klusácká závodní dráha, střelnice, koupaliště s pláží, jízda koňmo, šerm, honba, rybolov, v zimních měsících lyžaření atd. Lázeňská kapela (40 mužů), mimo to koncerty symfonické, divadlo, varieté.

Cestovní kanceláře: 4 cestovní kanceláře. Informace: Úřední správa lázeňská v Mariánských Lázních nebo městský úřad v Mariánských Lázních.

LÁZNĚ SV. MARKÉTY (MARKÉTINY LÁZNĚ)

619 metrů n, m.

Spojeni: Železniční stanice Prachatice dráhy Čičenice— Haidmühle, odbočky hlavní trati Plzeň—České Velenice,

Léčebné prostředky: Fysikální, zejména vodoléčba, lázně sluneční, vzduchové. Léčba dietetická.

Indikace: Vyčerpanost, chronické choroby nervů, výměny látek.

LÁZNĚ MLÁZOVICE.

306 metrů n. m.

Spojení: Zastávka Lhota žárová—Mlázovice na trati Chlumec—Trutnov.

Léčebné prostředky: Lázně rašelinné.

Indikace: Rheumatismus, dna, ischias, choroby ženské, chudokrevnost, rekonvalescence.

LÁZNĚ MŠENÉ.

210 metrů n. m.

Spojení: Stanice Mšené Lázně dráhy Vraňany— Libochovice—Louny. Autobusové spojení Mšené—Praha, Mšené—Roudnice n. L., Mšené—Slaný—Kladno. Mšené—Libochovice, Mšené—-Velvary.

Léčebné prostředky: Lázně rašelinné, uhličité, elektrické, vodoléčba, diathermie, léčení horským sluncem, masáže, léčebný tělocvik.

Indikace: Rheumatismus, dna, ischias, choroby ženské, chudokrevnost. rekonvalescence.

LÁZNĚ OSTROV.

238 metrů n. m.

Spojení: Stanice Mstětice—Ostrov na trati Praha— Lysá n. L.—Hradec Král. Spojení do lázní autobusy.

Léčebné prostředky: Síro-železitý pramen.

Indikace: Rheumatismus, dna, ischias, nemoci nervové, kožní, choroby ženské, chudokrevnost.

LÁZNĚ PODĚBRADY.

187 metrů n. m.

Spojení: Rychlíková stanice hlavní trati Praha—Hradec Králové.

Sezóna a lázeňská taxa: Otevřeno po celý rok, Hlavní sezóna 1. květen až 30. září. Lázeňská taxa dle 4 tříd od 39 do 120 Kč. Mimo sezónu se platí 12 Kč za osobu a pobyt.

Léčebné prostředky: 17 pramenů uhličitých, nejmoderněji vybudovaný lázeňský ústav vyšetřovací, inhalatorium, vodoléčebný ústav, lázně pro fysikální léčbu a vodoléčbu, léčba pitná a dietetická.

Indikace: Srdeční vady, kornatění tepen, rozedma plic, dna, počáteční choroby ústrojí močového, klimakterium, katary střevní, poruchy žaludeční, katary ústrojí dýchacích, katary kuřáku a alkoholiků, chronické choroby kožní, choroby ženské, neurosy, neurasthenie, vyčerpanost, rekonvalescence.

Lékaři: 20 lázeňských lékařů. Ve vyšetřovacím ústavu 5 lékařů.

Ubytování a stravování: Lázeňský hotel se 75 pokoji, kromě toho appartement. Budova zimních lázní s 34 pokoji.

Dietetická kuchyně. Lázeňský dům v parku se 45 pokoji. Nový lázeňský dům. Mimo to jsou k disposici pokoje v hotelích, pensionátech a soukromých domech. Stravování v Lázeňském hotelu, v budově zimních lázní, v zámku a v soukromých hotelích a restauracích. Též dietetická kuchyně.

Sport a zábavy: 4 tennisové dvorce, hřiště pro házenou a kopanou, cvičiště pro tělocvik, cvalová dráha, jízda na koni, závadní střelnice, rybolov, honitba, říční lázně s pískovou pláží, půjčovna loděk, dětské hřiště, procházky, výlety. Dvakrát denně koncert vojenské hudby, večerní koncerty, divadlo, biograf, loutkové divadlo pro děti, taneční večery, knihovna, čítárna, umělecké výstavy.

Návštěva lázní: Ročně 10.000 stálých a 22.000 přechodných hostů.

Informace: Ústřední ředitelství uhličitých lázní a zřídel, akc. spol. v Poděbradech.

LÁZNĚ SADSKÁ.

213 metrů n. m.

Léčebné prostředky: Alkalické zřídlo 11°C, lázně uhličité, rašelinné, parní, pískové.

Indikace: Choroby žaludku a střev, choroby srdce, chudokrevnost.

LÁZNĚ TEPLICE-ŠANOV.

228 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice v místě, trati Ústí n. Labem—Chomutov.

Sezóna a lázeňská taxa: Otevřeno celoročně. Hlavní sezóna od 15. května do 30. září. Lázeňská taxa od 30 do 150 Kč.

Léčebné prostředky: Radioaktivní aktratothermy 100 M. J. s teplotou až 46° C, rašelina, emanační komory, fysikální a medikomechanická léčba všeho druhu.

Indikace: Dna, obrny všeho druhu, následky těžkého poranění a zlomenin kostí.

Lékaři: 5 lázeňských lékařů.

Ubytováni a stravování: Vedle četných soukromých bytů jsou k disposici: Lázeňský hotel „Kamenné lázně“ — 60 pokojů. Městský lázeňský ústav se 100 pokoji, Nové lázně. Městské lázně. Dále panství Clary-Aldringen má v domech „Herrenhaus, Kurgartengebäude, Fürstenbad“ 180 pokojů s veškerým lázeňským zařízením. „Deutsches Haus” má 40 pokojů. Stravovati se možno v lázeňských domech i soukromých restauracích.

Sport a zábavy: Tennis, střelnice, kopaná, krytá plovárna, koncerty lázeňského orchestru, divadlo (opera, veselohra. činohra), biograf, bary a j. Výlety do okolí.

Informace: Městské lázeňské ředitelství v Teplicích-Šanově.

LÁZNĚ TOUŠEŇ.

172 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice Toušeň místní dráhy Brandýs n. L.—Čelákovice.

Léčebné prostředky: Pramen železité kyselky a rašelina; léčba pitná a rašelina; koupelemi, koupele uhličité a rašelinné, fysikální léčba.

Indikace: Rheumatismus svalstva a kloubů, dna, exsudáty. různé neuralgie (hlavně ischias). onemocnění ženské, blednička.

LÁZNĚ VELICHOVKY.

290 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice Josefov—Jaroměř.

Sezóna a lázeňská taxa: Sezóna 1. května až 30. září. Lázeňská taxa od 20 do 45 Kč.

Léčebné prostředky: Velká ložiska rašeliny, koupele rašelinné, zařízení pro léčbu fysikální, inhalatorium, sluneční a vzduchové lázně.

Indikace: Rheumatismus, dna, ischias, vleklé záněty ženských ústrojí se zbylými exsudáty a výtoky, rekonvalescence.

Lékaři: 3 lázeňští lékaři.

Ubytování a stravování: Lázeňská budova a lázeňské parkové vily s celkovým počtem přes 200 pokojů v cenách mírných. Garáže pro auta. Stravování v lázeňské restauraci za mírné ceny. Též dietní strava.

Sport a zábava: Tennis, hřiště pro volley-bal, projížďky na loďkách v lesním jezírku, turistika, výlety. Denní koncerty. taneční večery, knihovna.

Informace: Ředitelství lázní Velichovky u Jaroměře.

LÁZNĚ ŽELEZNICE.

316 metrů n. m.

Spojení: Železniční stanice Jičín na trati Praha—Nymburk— Jičín, Mladá Boleslav—Jičín nebo přes Chlumec— Ostroměř.

Léčebné prostředky: Ložiska rašeliny, umělé uhličité, jehličnaté lázně, slatinné lázně, vodoléčebný ústav.

Indikace: Rheumatismus kloubový i svalový, záněty i obrny nervů a svalů, ischias, exsudáty, onemocnění kožní, rekonvalescence.

    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama