Diskuze

Pod jednotlivými články magazínu Abeceda naleznete možnost diskuze. Na výslovné přání autora může být pro konkrétní článek diskuze uzavřena; v takovém případě přání autora respektujeme a nepátráme po důvodu. Nezasílejte nám prosím v takovém případě dotazy, které se na důvod budou tázat. Respektujte prosím autorův požadavek.

Pro diskuze využíváme osvědčenou nezávislou diskuzní platformu Disqus, kterou využívají přední světová média.

Pro možnost diskutovat je třeba být do systému diskuze přihlášen, což je jednoduché, intuitivní a toto přihlášení je platné pro všechna média, která pro diskuzi platformu Disqus používají.

Systém pracuje plně automaticky, přesto se může stát, že Váš příspěvek pozastaví a předá k manuálnímu posouzení. Buďte prosím v takovém případě trpěliví, může to trvat i delší dobu (v řádech hodin).

Diskutujte včas. Po měsíci od uveřejnění článku je diskuze automaticky uzavřena.

Při diskuzi prosím dodržujte několik základních pravidel.

  • Diskutující vyjadřují své názory, redakce nemůže ovlivnit jejich obsah. Redakce však má právo je odstraňovat.
  • Nežádejte autora článku o reakci. Jednak není vůbec povinen reagovat a pak ani nevíte, zda diskuzi četl a nebo zda je vůbec registrován v diskuzní síti Disqus.
  • V diskuzi nesmíte propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy České republiky.
  • Zakázané jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
  • Zakázaná je jakákoli propagace nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Neplacená reklama není povolena. Diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.
  • Aktivní i neaktivní odkazy je možné vkládat pouze na internetové stránky, související s daným tématem diskuze.
  • SPAM je zakázán, bude okamžitě mazán a vyvozeny důsledky dle těchto pravidel.
  • Zakazujeme zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.
  • Zakazujeme zveřejňovat jakékoli osobní informace jiných osob, adresy, telefonní čísla, emaily atd.

Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky, které nesouvisejí s tématem diskuze a porušují tato pravidla.

Pokud porušíte tato pravidla, vystavujete se riziku, že váš příspěvek administrátor smaže, v opakovaném případě výše uvedených podmínek vám můžeme zablokovat vkládání dalších příspěvků.

Pamatujte na to, že diskuzní systém Disqus má paměť. Vaše komentáře u nás si může najít kdokoli kdo bude číst vaše komentáře někde jinde. A i po delší době.