Dotace, subvence a jiné dary

1

Slovo dotace se stalo téměř nadávkou. Přitom se původně jedná o potřebnou pomoc, která bývá též nazývána subvencí. Bohužel v posledních letech došlo k výraznému zneužití nejen pojmu ale i poskytnutých peněz. Subvence byly našim předkům dobře známy. Sloužily totiž rozvoji menších obcí, které neměly možnost získat potřebné prostředky z výnosů obecních daní. A tak stát spolufinancoval různé meliorační úpravy, lepší či dokonce nové komunikace, opravy či výstavbu radnic, škol či nemocnic.

Nebylo to však specifikum doby první republiky. Nejmarkantnější případ dotace či subvence souvisí s dnes poněkud pejorativním označením „chytrej z Vodňan.“ Stalo se totiž, že roku 1646 projížděl zabláceným městem císař Ferdinand III. Na základě stížnosti měšťanů na nedostatek peněz na vydláždění náměstí se rozhodl přispět na potřebnou věc. Při druhé návštěvě města však ke svému údivu zjistil, že nové dláždění mají pouze ulice (před domy měšťanů) vedoucí k náměstí, které je nadále plné bláta. Když měšťanům vyčetl, že jim na dlažbu náměstí peníze poslal, ti se bránili tím, že přece musí i cesty k náměstí být čisté. Ferdinand III. se naoko rozzlobil, ale přesto zaplatil „chytrým z Vodňan“ dlažbu na náměstí dvakrát.

A nebyl to jen tento příklad a nebyl to jen tento způsob. Časté bylo odpuštění ročních i několikaletých daní, kdy ušetřené peníze se měly použít právě na nějakou nutnou investiční akci (i když se to tak tehdy neříkalo) v dané obci.

Z toho je vidět, že původní dotace či subvence vůbec neměly křivit tržní vztahy, ale naopak měly sloužit k rozvoji státu, panství, obce.

Kéž bychom původnímu pojmu vrátili i původní nepokřivený obsah.

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama