Ekonomika dle Bavora

16

Dnes jsem sáhl do archivu svých Poznámek a předkládám několik let staré zamyšlení laika o ekonomice.

Předem přiznávám, že nejsem ani ekonom, ani politolog, natož právník. Přesto se občas zamýšlím nad situací tohoto státu. A napadají mne řešení, nad kterými asi každý Kalousek ohrne nos. Nicméně, mám svůj program, mám svoji představu.

Vycházím z jednoduchého zjištění, že nic není zhoubnějšího než rostoucí náklady. Takže navrhuji jednak vrátit DPH do původního stavu, tedy na 5 a 20%. Já vím, bylo 21, ale to mi snad prominete. A aby se toto snížení projevilo i v cenách, musí nastat regulace. Ne přímo regulace cen, ale regulace marží. V praxi tedy zavedení maximální marže pro ten který obor, který není přímo na vykazování DPH zvyklý. Jedná se tedy zejména o běžnou spotřebu. Současně je nutné upravit ceny základních energií na míru únosnou jak pro distributora tak pro příjemce. Myslím tím samozřejmě elektrickou energii, dodávku vody, plynu a PHM, Což je další dopad do cen ve směru jejich snižování. I spotřební daň je nutno upravit tak, aby peníze přinášela do státní kasy a ne je odnášela. Protože dokud nebudou jiné možnosti jak dopravit vyrobené zboží k příjemci než pomocí dopravních prostředků na naftu či benzín, musí být i cena PHM uzpůsobena s ohledem na náklady na dopravu. A pokud budou klesat vstupní ceny, tak při regulované marži budou klesat i ceny konečné. Dopad těchto opatření by byl i do mezinárodního obchodu. Vždyť ty konečné ceny by klesly i u výrobků pro vývoz.

Další úspora by se objevila v oblasti zdravotnictví, kde by opět klesly ceny léků jak o regulovanou marži, tak o nižší DPH na léky a pomocné prostředky. Stejná úspora by se projevila v oblasti investic, kde by nižší ceny zlevnily náklady na výstavbu infrastruktury, obnovu IT zabezpečení…

Pro státní správu a samosprávu by bylo vhodné zrušit DPH úplně na investiční akce, které jsou prováděny z dotací. Protože v současném stavu se 20% peněz přesypává z jedné kapsy do druhé bez toho, že by přinesly jedinou korunu zisku, naopak jejich zúčtovávání tuto hodnotu vůči státní kase ještě snižuje.

Možná to vypadá, že jsem zapomněl na běžného občana, jinak zvaného fyzická osoba. Nezapomněl. Ten by na tom vydělal už jen tím, že snížení cen by zvýšilo jeho kupní sílu, kupní síla by zvýšila spotřebu a spotřeba by vyvolala nutnost vyšší zaměstnanosti.

Ale jak přiznávám, nejsem ani ekonom, ani politolog, ani právník.

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama