GDPR?

0

Já bych to přeložil anglicko-česky „Go Do PR…“. Protože nic jiného to neznamená. Buzerace těch malých a kšefty pro ty velké.  Proč?

  1. každý, kdo nakládá s osobními údaji musí mít certifikát, že s nimi nakládá dle GDPR. A hned se vyrojilo množství firem, které se živí tím, že řeknou: tahle skříňka je špatně zamčená. Jenom město Strakonice to bude stát 980 tisíc. Vidíte dobře. Městečko o necelých 25 tisících obyvatel dá za každého občana včetně kojenců cca 40 Kč na zbytečný výdaj.
  2. vytvoří se jeden za nic neodpovědný pracovník, který bude hlídat správné zamykání skříněk, ale v případě jeho pochybení pokutu zaplatí vedoucí dané organizace (ředitel, starosta, předseda…)
  3. na pracovním stole nesmí být žádný spis, ze kterého by se daly vyčíst osobní údaje. Kdo ví, jak vypadá soudní spis, tak pouhé jeho odložení na stole nabízí množství údajů. A pracovnice soudu (zapisovatelky, vedoucí kanceláří či vyšší soudní) mají takových spisů na stolech množství dané aktuální potřebou jejich zpracování. Kromě toho bude asi i problém poskytovat spisy ke studiu oprávněným osobám. Ty budou muset mít patrně prověrku NBÚ.
  4. Školy a organizace pracující s dětmi a mládeží nebudou smět presentovat své aktivity. Fotografie dětí z proběhlé akce nebudou smět viset ani na nástěnce, aby se náhodou nezjistilo, které dítě bylo a které nebylo na té které akci.
  5. Zvláštní problém nastane u uměleckých škol či u presentací výtvorů dětí ve školách a školkách. Bez zvláštního souhlasu rodičů nebudou smět být označeny jménem dítěte, které daný artefakt vytvořilo. Umělecké školy (zejména jejich veřejně vystupující soubory) mají vždy na začátku školního roku podepsán souhlas s tím, že tato vystoupení budou zaznamenávána jak na video tak fotograficky. Ale podle nového bude muset být souhlas rodičů na každé  vystoupení zvlášť. A v případě, že jeden z rodičů souhlas neudělí, případně se z nějakého důvodu nepodaří souhlas včas zajistit, dané dítě bude muset být z obrázku vymazáno, na videu jeho tvář rozostřena.

Zejména obecní úřady v malých obcích většinou pracují dle dohody, tedy i mimo stanované úřední hodiny. Jenže to nebude možné, protože agendu, kterou je schopen dnes vyřídit i starosta, bude muset vyřizovat pouze určený pracovník úřadu. Tedy pouze v době, kdy na úřad dochází v rámci smlouvy s obcí.

Našlo by se toho i více. Jenže jestli si někdo myslí, že tímto opatřením se zabrání velkým korporacím obchodování s osobními údaji, je na omylu. Takže ti malí to odnesou, občané s nimi, ale ti zneuživatelé se dál budou smát. Přitom by stačilo jediné. Tvrdě až skoro likvidačně postihovat ty, kteří údaje zneužívají. A občany a malé organizace nechat na pokoji.

A ještě drobná připomínka. Jak budou postihováni ti, kteří dobrovolně zveřejňují své osobní údaje na sociálních sítích?

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama