Jak nelze změnit Unii

5

Patřil jsem mezi příznivce společné Evropy. Evropy volného obchodu, pohybu, spolupráce i bezpečnosti. Patřím mezi ně stále. Jenže to není současná Unie ani omylem. Ta totiž potřebuje dost zásadní reformu. A protože každá reforma bolí, mám takový nápad na první krok, který by mohl přinést alespoň drobnou změnu.

V prvé řadě je nutné změnit postavení Evropské komise. Sebrat jí veškeré pravomoci a udělat z ní pouhý poradní orgán, jehož úkolem by bylo posuzovat, zda nápad jedné země je vůbec použitelný v kterékoli zemi jiné a pak dát návrh europarlamentu na případné obecné úpravy. Na to by stačilo těch 27 eurokomisařů s aparátem několika málo potřebných úředníků z dané oblasti. Budu-li milostivý, tak za každý stát po třech. Zbytek by mohl vykonávat jinde prospěšnou práci za peníze obvyklé v jejich mateřské zemi.

Potřebná by ovšem byla i reforma europarlamentu. Stávající cestovní komoru bych zatím ponechal beze změn (v budoucnu by nebyly vyloučeny). Přidal bych však jakousi Sněmovnu národů. Tedy komoru, ve které by každý členský stát byl zastoupen také třemi zástupci. Každý zákon z parlamentu by musel být předložen této sněmovně. A ta by jej musela schválit „ústavní“ většinou, tedy 3/5 všech členů. Návrh, který by Sněmovna národů zamítla, by nebylo možné zpětně přehlasovat. Navíc do tohoto orgánu by se zástupci nevolili, ale jmenovala by je vždy po svých národních volbách konkrétní vláda. Byla by tím zajištěna i kontinuita politiky jednotlivých států.

Byl by to první krok k tomu, aby se eurokomisaři přestali zabývat hloupostmi a byli nuceni opravdu studovat, co která země má za svá specifika a kde ji prostě nelze donutit k potlačování národních zvyklostí. Další kroky by mohly postupně následovat. Jenže… Najde se někdo, kdo by byl ochoten o skutečných změnách (a nedělám si patent na rozum, že to musí být právě takto) vůbec reálně uvažovat, natož je provést?

Ceterum autem censeo, EK esse delendam

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama