Kde udělal soudruh Hitler chybičku?

9

Asi se dnes krom několika šílenců nenajde nikdo, kdo by chtěl tvrdit, že nacismus nebyla odporná nehumánní, nekulturní a ve všech směrech despotická ideologie. Výchozím principem jejich tvůrců a vyznavačů bylo potlačení osobnosti. Fakticky zákaz svobodného názoru, vlastně jakéhokoliv individuálního myšlení a jeho nahrazení kolektivním vyznáním, kde není prostor pro pochybnosti či dokonce změnu postoje.
Vůdce prostě věděl všechno nejlépe a život podle jeho ideálů byl pohodlně jednoduchý. Zbavený trýzně a nejistot procesů rozhodování a následné osobní zodpovědnosti. Všichni správní Němci tak věděli, kdo je „čistý“ a kdo „nečistý“. Kdo má právo žít a kdo musí být vyhlazen.
Všichni ideologii nacismu oddaní občané Říše ochotně věřili ve svoji nadřazenost a stejně ochotně byli připraveni na povel vraždit ty podřadné. Kupodivu tak cítili a jednali i Němci, kteří do té doby žili s oněmi nečistými a zavrženíhodnými tvory v sousedské pospolitosti, vzájemné toleranci, respektu či přátelství. Tak funguje síla víry. Takové jsou následky ideologického mozkového klystýru.
Historie má ráda poťouchlé cyklení událostí a tak co jednou mělo být uzavřeno Norimberským procesem (a německými orgány blahosklonně nedůslednou denacifikací), vrací se do Evropy po pár dekádách balkánským procesím.
Nacismus a islám fungují na naprosto shodných principech okupace, drancování a vraždění ve jménu zvrhlé ideologie za absolutní podřízenosti jedince jeho společenství.
Soudruh Hitler ale nemohl vyhrát, protože už na počátku svého kazatelství udělal jednu zásadní chybičku: nenazval nacismus náboženským vyznáním.

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
747
  Snesete-li názorovou otevřenost, až brutální upřímnost, v kombinaci s humorem, laskavým vztahem ke zvířeně i květeně, vášní pro cestování a odporem ke sportu, čtěte a diskutujte...
  Reklama
  • Anna Šochová

   Islám byl už brzy po svém vzniku šířený mečem a odpuštěním daní těm, kdo ho přijali, ale netroufla bych si ho nazvat zvrhlou ideologií. Je to jako vždycky věc lidí, vybrat si to vyhovující. Protože zpočátku nikoho nenutili extra Korán znát, zachovalo se mnoho kmenových a místních zvyků, což dodnes vidíme třeba podle druhů zavití a zakrytí vlasů a obličeje. Důkazy pro vyspělost kultury můžeme vidět ve Španělsku, učení Arabové nám uchovali mnoho řeckých a jiných starověkých písemností a dalších památek.
   O běžném životě a různé toleranci k volnosti žen podávají důkazy nejen samotný život Prorokův (živila ho manželka obchodnice, kterou si vzal jako vdovu a vážil si jí a ctil), ale také třeba soupis románů o Šeherezádě, který líčí život v dobách po křižáckých válkách, a další spisy. Třeba perský O lásce Vísy a Rámína. Podobně jsou islámští vládcové ve středověku různě zobrazováni i přesto, že panuje zákaz zobrazování tváře a postavy (Persie, Indie).
   Většinou během staletí panovala tolerance k “náboženstvím knihy”, i když jiní věřící nebyli rovnoprávnými občany. Dodnes je pro otevřené přijetí člověka – třeba jako hosta – rozhodující samotná víra v Boha, přiznání k ateismu se nikde nedoporučuje.
   Dnešním velkým problémem je negramotnost včetně spousty duchovních, kteří ani příliš neznají Korán a mísí ho se zvyky, hlavně těmi nejdrsnějšími. Bohužel jsou autoritou, která lidu potvrzuje “Boží zákony” a vysvětluje naše prostředí jako místo, kde dozrává bohatství pro pravověrné, jen tam jít a vzít si, co Alláh připravil.
   A nemyslete si, že třeba s jehovisty by bylo líp. Jsou připravováni podílet se na soudném dni, kdy se bude z nebes metat oheň na bezvěrce a účelem bude, aby přežili jen vyvolení. Kvóty jsou zatraceně nízké.

   • 747

    Já opravdu a vážně nevidím náboženství v přímém vyzývání k vraždám lidí, kteří tu ideologii nesdílejí. Jehovisti jsou otravní, ale nevím o případu, kdy by se pustili do vraždění nejehovistů s řevem, že Jehova je veliký. Jehovisté asi také nemají ženský za podřadné bytosti, nekážou na svých setkáních, že se ženský mají mlátit nebo vraždit. nevím o žádném dalším tzv. náboženství, které by nabádalo ke lžím, k sebevraždám, k mrzačení a dalším a dalším zvrhlostem směřujícím k absolutní nesvobodě a které více, než cokoliv jiného korespondují s nacismem.

    • Anna Šochová

     U různých sekt by se leccos našlo, od východních po křesťanské (včetně hromadných sebevražd, nucení k prostituci a pod.). Osobně stále zastávám názor, že je těch zrůdnostech a zvratech především osobní a mocenské jádro, ať už jde o jakkoliv frustrované lidi nebo manipulátory.

     • Bavor V.

      Umíte-li tu krční chorobu zvanou němčina, pak doporučuji https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2015/11/23/es-ist-die-religion-stupid/, on totiž překlad strejdy gůgla je přece jen trochu nepovedený. Pak možná budete lépe chápat, co je islám

      • Anna Šochová

       Chápu, co je islám, ale vidím spousty odchylek od toho, co se dnes u nás prosazuje jako jediné vidění. Stále je to o jednotlivcích, zfanfrněných a zmanipulovaných jinými na základě tradice, negramotnosti, vyšších zájmů. Což je stejně tak možné třeba u Sikhů, u jakkoliv zfanatizovaných davů. Na vině je náboženství pouze z části – ostatně islamisté sami spoustu islámu svými činy popírají, spíš si vymýšlejí vlastní pravidla. Jsou šílení mocí (převahou zbraní) a možností beztrestně mučit a zabíjet.

      • 747

       Protože nejde o náboženské ale ideologické pomatení. Není to víra v božstvo, ale ve svoji nadřazenost. Stejně jako kdysi u Adolfa hlásání o árijcích. A největší zmrdi mezi nimi jsou pochopitelně ty překabátění.

     • 747

      Aha, takže vlastně potvrzujete co říkám v článku z minulého týdne i v tomto, že totiž jde o magory a zločince. Přece ty Vámi zmiňované sekty a jejich vůdci jsou posléze vždy souzeni nebo alespoň zavřeni do šaškecu. Tak proč by, himl hergot, měli mít šílenci a kriminálníci z jiné sekty s obdobnými úchylnými a vůči bezvěrcům nenávistnými až vražednými vizemi výjimku? Jen proto, že zvrhlost nazvete vírou nebo náboženstvím, nezměníte nic na její podstatě (močůvka se jménem odpadová kapalina totiž “voní” úplně stejně). A ta zvrácenost, o níž už takřka nesmíme jinde ani hlesnout, aby na nás nevlítl pelikán, ta je ze všech zvrhlých nezvrhlejší.

     • 747
  • 747