Migranti

3

Češi byli odjakživa vstřícní k migrantům. To už jsem jednou psal. A zvaní cizích odborníků i pouhých pracovních sil je taktéž naší tradicí. Ale vždy se jednalo o skutečně potřebné a nebo skutečně ohrožené. Například Sasové, Vlachové, později němečtí Židé, Řekové i třeba někteří Afričané. Ale vždy na základě dobrovolnosti a, buďme upřímní, i jako ideový boj o lidi „potřebných“ států. Ale Hunové, Avaři, Tataři, Maďaři a Turci vzbuzovali vždy velký odpor. Protože se k nám vnucovali. Jejich zvyky, chování i víra byly vždy v ostrém protikladu ke zvykům a víře evropské. A ti, kteří sem byly zváni, věděli, že se musí přizpůsobit a byli opravdu vděčni za poskytnuté přístřeší. To, že se nám Němci časem vymkli „z rukou“, by mělo být varováním.

Nechci se motat do Lexova hájemství, ale přesto si neodpustím drobnou poznámku. Současní lickoprávní právníci se pohoršují nad tím, že ilegální migranti jsou drženi pod zámkem. Prý je máme nechat jít kam chtějí. Jenže oni sem nepřišli legálně. Oni už samotným vstupem porušili zákony tohoto státu. Například zákon 216/2002 Sb. (Zákon o ochraně státních hranic)

§ 3 Překračování hranic

(1) Hranice lze překračovat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, (dále jen “mezinárodní smlouva”).

(2) Každá osoba překračující hranice je povinna se na vyzvání policie podrobit kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva.

(3) Za nedovolené překročení hranic se považuje

a) jejich překročení mimo hraniční přechod,

b) jejich překročení na hraničním přechodu v jiné než stanovené provozní době nebo překročení v rozporu s účelem hraničního přechodu,

c) úmyslné vyhnutí se kontrole na hraničním přechodu, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Kromě toho se dopouštějí dalších trestných činů, jako například dle zákona 86/2015 Sb. (Trestní zákoník DÍL 5 TRESTNÉ ČINY NARUŠUJÍCÍ SOUŽITÍ LIDÍ)

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu,

§ 353 Nebezpečné vyhrožování

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Jedná se o známé výhrůžky nijak zvlášť dobře placeným zaměstnancům záchytných zařízení. Není divu, že se pak těžko shánějí lidé na tuto nevděčnou práci.

I když bych tady také věděl o řešení. Máme přece množství „Neziskovek“, které se pomocí migrantů za velmi bohatou odměnu zaobírají. Tady by mohli uplatnit své znalosti získané pobytem v zemích, z nichž ti migranti přicházejí. Aspoň by se milióny do neziskovek vložené vrátily zpět tím, že by se o migranty nemusel starat stát. Vždyť ty organizace mají dost na to, aby chudákům ekonomickým uprchlíkům mohli zajistit jídlo, úklid, nabíjení telefonů i případné kapesné.

A na závěr ještě malá poznámka. Je třeba nesměšovat pojmy a neříkat ekonomickým migrantům uprchlíci. Tací totiž patří jednoznačně zpět, na rozdíl od skutečných uprchlíků válečných či skutečně politických.

(Pozn. Tento článek už vyšel na mém blogu, ale domnívám se, že téma je natolik živé, že by si to mohlo přečíst více čtenářů)

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
  Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
  Reklama
  • Pavel Machata

   Tak, tak, mluvíte mi z duše. Skutečnej “uprchlík” je rád že je rád, že PŘEŽIL (obyčejně ovšem “prchá” celá rodina, že…) a blbě neremcá, že nemá kde dobít mobil a nechutná mu jídlo.

  • Anna Šochová

   Vím, že mnohým chybí pokora a ofrňují se nad Českem, obtěžujeme je a nechápou (nechtějí nebo nemohou, mají do hlav natlačeny pohádky o ráji), že překračují běžná pravidla.
   Dotýkáme se opět bolavého a žhavého tématu těchto dní (však víte, článek “Co mi chybí”). I práce neziskovek je nějak neviditelná, to jste velice dobře zmínil! Napsala jsem redaktorce, která štkala nad spoutanýma rukama mladých mužů, přepravovaných v autobuse, proč nevyfotili taky doprovod, kolik ho bylo, jestli si zjistili, jaký je předpis (myslím, že jeden na jednoho). Jestli se ptají na příslušných místech na přesná data, na to, kolik se toho skutečně stíhá kontrolovat a pod. Neodpověděla… Ó, jak velmi neradi popisovali zprvu “jasné” protilidské jednání s mladíčkem, kterého přijela vyzvednout rodina. Ověřování a vysvětlení situace zabralo dva tři dny – ale už nikdo nešťoural do toho, proč. Co by pomohlo, aby to příště šlo rychleji. A že se vlastně nic hrůzného nedělo.

  • OW

   A co třeba přejmenovat tábory pro uprchlíky na karanténní stanice? Je málo chorob s poměrně dlouhou inkubační dobou?
   Plus samozřejmě, čím méně informací o sobě “migrant” poskytne, tím déle musí pobejt, aby se potvrdilo, že je zdravý. No a taky, aby mu stačily znova dorůst papiláry na prstech. A bez poskytnutí otisků prstů a vzorku DNA nepustit dál a krmit tím, co je zde běžné, pokud to tedy není v rozporu s případnou dietou vyvolanou zdravotním stavem. Se z Babišovej “ohne-maso” párků nevosypou, pokud jsou opravdu hladoví.
   Padlí Olomouckého pluku, kteří ubránili Vídeň při jejím posledním muslimském obléhání musí při pohledu, jedno zda z nebe a nebo pekla, na řádění sluníčkářů a profesionálních multikulturistů rotovat v rpzpadlých rakvích jak čamrdy. Vlastně nejen tito padlí. Lovit na břehu Afriky plavce a dopravovat je do Evropy je počin ducha veleslabého. Rychlejší a levnější je přece šoupnout je na nejbližší břeh. Však při takovémto přistání s hromadně zachráněnými musí platit nějaký pardon z narušení pobřežních vod daného státu. Nebo snad africká přístavní děla zběsile pálí na evropské lodě plné afrických plaváčků?