Proč nejsou na Eurech osobnosti

5

Schopnost dosáhnout svého cíle je obvykle považována za vlastnost pozitivní.

Jak ovšem hodnotit úsilí směřující k výsledku kvalitativně sporných hodnot? Třeba když výsledkem je na jedné straně všeobecný řád v dokonale uspořádaném společenském systému, kde mají téměř všichni občané víceméně srovnatelnou životní úroveň, kde je veškerá produkce i spotřeba zboží disciplinovaně naplánována na celá léta dopředu a kde má každý jeden občan precizně a správně nastavený žebříček hodnot a občanských postojů.

Zároveň však v takovém systému vždy existuje nějaká část občanů vytlačená na okraj společnosti.  K dispozici je pouze unifikovaná produkce omezeného sortimentu zboží s rozličně deformovanými cenami a z diktované spotřeby produktů devastujících životní prostředí a často i zdraví uživatelů se věci znalým dělají hluboké vrásky. Ale kdo by se zaobíral remcáním nějakých podezřelých inteligentů, když většina občanstva poslušně  jásá?

V cíli takového procesu jsou všichni občané zákony a restrikcemi pochybně aplikované demokracie nakonec přinuceni akceptovat všelijaká omezení svých osobních zájmů a preferencí ve jménu nejvyššího celospolečenského dobra, vynalezeného nejvyšším dobroserem.

Takovým dokonale fungujícím státem, který měl bezmeznou kontrolu nad veškerým životem společenským i soukromým byla Hitlerova Třetí říše. A vše, jako vždy, také začalo ve jménu všeobecného blaha.

Na začátku cesty k sociálnímu blahobytu byla v Německu eliminována svoboda slova a tisku a ustanoven jediný správný směr myšlení. Následně se za cenu obrovského státního deficitu a předstírání ekonomického zázraku populisticky uplácely vybrané skupiny voličů, aby se takto získaná moc Národně socialistické strany využila pro dobyvačné a mocenské cíle úzké skupiny psychopatů soustředěné kolem jednoho unikátního šílence, který posléze za asistence chamtivých a bezohledných zástupců byznysu Francie, Británie a Itálie a podpory finančních kruhů Švédska a Švýcarska, rozšířil moc jednoho státu nad celou Evropu.

Válečná metoda expanze moci ovšem ke kýženému vzniku Německem ovládaného superstátu nevedla, ale neutuchající touha dosáhnout svého světovládného cíle Němcům zůstala. Pochopili ovšem, že když se jim neosvědčil postup bleskové a brutální agrese, je vhodnější přejít na techniku pozvolného převzetí vlády a vyvarovat se přitom oblíbených, ale poněkud těžce akceptovatelných germánských libůstek, zejména pak vraždění a podobných kratochvílí. Krvavě rudý hadr s černou svastikou byl pohotově změněn na roztomilou modrou třepetalku se žlutými hvězdičkami. Vize a systém vládnutí širému světu však zůstal nezměněn.

Opět byl centrálně stanoven jediný správný směr myšlení a potlačován jakýkoliv názor odlišný. Znovu je s německou precizností regulována, plánována a kvótována téměř veškerá produkce. Dotačními tituly a programy jsou dokonale deformovány reálné tržní ceny zboží a služeb a znovu jsou upláceny vybrané skupiny občanů.

Předstíraní péče o všestrannou blaženost evropských národů vede, mimo jiné perverznosti, i k tomu, že na polích se namísto jídla pěstují pohonné hmoty a solární panely. Ekonomika a průmysl uchvácených států jsou tentokrát metodami kvót, dotací či naopak danění znovu postupně podřízeny a bezostyšně drancovány v zájmu Německých bankéřů a obchodníků. Hodnoty vytvořené v jednotlivých regionech a zemích masivně odtékají z míst jejich tvorby ke stále rostoucímu počtu anonymních darmožráčů daleko za horizonty jejich vzniku. Říšská marka byla nahrazena eurem. Ve Čtvrté říši zmizely bankovky samostatných suverénních států, které vždy graficky souzněly s historií a kulturou národa, jež toto oběživo užíval.

Bankovky všech států obvykle zobrazují nositele idejí daného národa, významné vědce, ikonické státníky, umělce zosobňující hodnoty vyznávané společností. Proč tedy na bankovkách evropského superstátu žádné takové ikony společenství blaha a solidarity a všeobecně uznávané morální vzory Evropy nejsou? Protože na eurobankovkách by v souladu s touto tradicí museli být Goebbels, Himmler, Göring, Bormann, Hess a Hitler.

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
747
  Snesete-li názorovou otevřenost, až brutální upřímnost, v kombinaci s humorem, laskavým vztahem ke zvířeně i květeně, vášní pro cestování a odporem ke sportu, čtěte a diskutujte...
  Reklama
  • Anna Šochová

   Ano, poznávám Vás 🙂 Jen jsem čekala, kdo se ozve…

   • 747

    🙂 Myslím, že zatím se k ničemu příliš debatit nebude. Nejprve se všichni jen tak rozhlížejí…

  • Sendyman

   A já na rovinu přiznám, že jsem to pjosjal, i když pobídka byla!

  • Sendyman

   Já teda přiznám, že jsem pro vstup hlasoval. Docela i nadšeně. Ale Nejvyšší je mi svědkem, že jsem si to maloval jinak. Já debil a naivka! Tydlencty jejich kvóty na všechno, od banánů a žárovek po uprchlíky z Afriky, diktát jak z nejhlubšího totáče, zbytečný ouřady (a kdyby jen ouřady, celý ministerstva!) pro tady zbytečný lidi, to jsme to dopracovali… Evropa umírá… Umírá blahobytem socialistickejch “poverenců”, který nevěděj za naše prachy, co by…

   • 747

    Nj, masáž kampaně byla úspěšná a je fakt, že jsme se zlatíčkem byli fakt exoti, když jsme všem okolo říkali, že to není dobré, obzvláště při těch šílených vstupních podmínkách, které pro nás Špidla s Teličkou upekli. Nikdo nám něvěřil. Kdo by si taky byl pomyslel, že RVHP byla proti nynější EU jen taková amatérská rozcvička.