Psychologická porucha

0

Tak jsme opět zažili den, kdy se náš parlament zabýval naprosto nesmyslným programem. A vyvolali to stále titíž poslanci z řad opozice. Jejich chování už začíná připomínat klasifikaci jistého německého psychiatra. Ten označuje podobné chování za hebefrenii

Doktor Ewald Hecker rozeznal mezi 500 svých mladistvých pacientů 14 případů hebefrenie. Objevuje se ponejvíc brzy po pubertě. Čím dřív začne, tím hůř zpravidla dopadá. Často propuká náhle; předcházejí ji jenom varovné signály. Někdy je natolik plíživá, že dlouho zůstává nepoznána a lidé kolem mladého člověka svádějí její projevy na „zastydlou pubertu“.Vypadá to, jako by neotesaná klackovitost těchhle let nemizela – spíš jí přibývá. Na jedné straně se vidí vážnost nepřiměřená věku (Němci pro ni mají trefné adjektivum „altklug“, je to přemoudřelost k věku nepasující), na druhé straně  nevhodné šaškování, jako by si postižení jenom dělali šprťouchlata. Mívají povznesenou náladu a zastavit jejich sebevědomé žvanění se podaří málokomu. Přibývá šroubovanosti ve očích a pacienti planě mudrují. Sotva škole odrostlí a bez nejmenších znalostí spekulují o nejhlubších otázkách života a existence. Mívají samozřejmě recept na všechno a vědí všechno líp než ostatní. Bývají hrubí, neomalení, netaktní a vulgární. Vývoj spěje poměrně rychle do duševního úpadku, do prázdnoty, do bezduché žvanivosti, a dokonce do stavu podobného demenci. Prognóza je vesměs zlá a ani dnešní terapie nebývá mnohdy příliš úspěšná. Z mnoha hebefrenních se stávají ukecaní povaleči, příživníci či delikventi.

Přednášky opozičních povalečů už dávno ztratily půvab originality. Ačkoli se občas objeví něco, co ještě více potvrzuje rozsah jejich choroby.

Opozice se snažila vyslovit nedůvěru. Pro tento úkon je potřebné, aby hlasovala nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 poslanec. Na zbytečnou schůzi se jich sešlo všech 92 opozičních. O postoji koalice a podporujících komunistů se vědělo předem, ale výrok, že vláda ztratila ve sněmovně většinu, ten opravdu ukazuje bystrého ducha.

Můžete si o Babišovi myslet co chcete, ale v jedné věci má pravdu nezpochybnitelnou. Opozice se jej může zbavit pouze demokratickou cestou. Tedy ve svobodných volbách (aspoň se to tady tak nazývá) s programem, který osloví více voličů než ten, kterým oslovil voliče on. A k tomu bych doplnil svůj osobní názor, že bez dinosaurů, kteří jsou dnes už právě v oné předposlední fázi hebefrenie. Protože tato choroba končí úplnou demencí.

P.S. I ďábel se může odvolat na Písmo

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama