To se nás přeci netýká

5

Větu, kterou jsem použil v názvu článku občas slýchávám. „To se mě netýká.“ „To nemá s mým životem nic společného.“

Autoři podobných věc si ale neuvědomují, že jejich názor může být v danou chvíli pravdivý jen dočasně.

Před pár dny jsem si přečetl jednu aktualitu, která pojednávala o tom, že při některých prokazatelně jasných dopravních přestupcích by bylo rozhodnutí úředníka konečné a bez možnosti odvolání. Mé rozhořčení i nad pouhou myšlenkou nad takovou zvůlí ohodnotil jeden mudrlant tím, že já mám silné auto a jezdím tedy asi rychle a chci si tak chránit řidičák, ale normálních lidí se to netýká.

Jenže situace je taková, že se to týká všech. Nejen tzv. silničních pirátů, mezi které rozhodně nepatřím i přesto, že mám pod kapotou přes 300 koní (řídím kolem pětadvaceti let a za tu dobu jsem dostal jen jednu pokutu; před asi 20 lety jsem jel nepřipoután bezpečnostním pásem).

Podle zmíněného článku se někteří úředníci vyjadřují následovně. Citace jsou upraveny. A to tak, že jsem zvýraznil jména autorů uvedených výroků. Ta jména je dobré si zapamatovat.

“U takových případů je odvolání zbytečné. Stát si přece jednou zaplatil certifikovaný radar i odborné lékařské vyšetření při odběru krve, tak proč by takový důkaz měli řidiči vůbec zpochybňovat?” řekl Josef Mihalík z pražského magistrátu.

Souhlasí s ním i jeho ostravský kolega Svatopluk Kučera: “Jde o případy, kdy je přestupek řádně zadokumentován, například dechovou zkouškou či radarem.”

Svatopluk Kučera z Ostravy by pak zpoplatnil i samotné odvolání. Kdo by nezaplatil, neměl by šanci cokoliv řešit. A kdyby řidič v odvolacím řízení uspěl, peníze by se mu vrátily.

Podle Jiřího Sekyry z českobudějovického magistrátu by také pomohlo, kdyby policie zabavovala řidičské průkazy častěji než dnes a směla to udělat i v případech, ve kterých dnes nemůže: třeba za příliš rychlou jízdu nebo za jízdu na červenou.

Dlužno podotknout i to, že prvním příznivcem přitroublých návrhů oněch ještě přitroublejších pánů je poslanec za ANO Martin Kolovratník.

Ony návrhy jsou přímo ostudné a takoví lidé by měli na hodinu ze svých míst vyletět. To co totiž někdy nazývají obstrukcí je jen obyčejné právo na spravedlnost.

O úplatných policistech ví každý. Úředníci jsou často ještě větší póvl.

Výše uvedeným pánům by se jistě líbilo, kdyby mohli rozhodovat o tom, jakým způsobem vytáhnou lidem peníze z kapes, protože o nic jiného ve skutečnosti nejde, a nebyla by žádná možnost odvolání. Jenže zapomínají na jedno. Že radar může být špatně nastaven, mít prošlou kalibraci a nebo může měřit v chybném úhlu. Zapomínají na to, že třeba projetí stopky a nebo i červeného znamení na semaforu nemusí být nutně přestupek. A nebo si to uvědomují až příliš dobře.

Pokud jsem měl možnost setkat se s úředníky, byli to na první pohled milí lidé. Ale měli jednu chybu. Vůbec neznali zákony kterými se měli řídit a v jejichž duchu měli rozhodovat. Když můj dobrý známý spáchal tzv. přestupek nedokázali ho ani definovat a neznali jednotlivé jeho atributy. To víte, že to přestupek nebyl. A že se jim moje argumentace nelíbila (onoho přítele jsem zastupoval). Pro ně to byla obstrukce a využití mezery v zákoně. Pro mě jejich totální neznalost, lži a překrucování zákona.

A tohle překrucování si chtějí uzákonit.

Rozhodování o jakémkoli přestupku je natolik složitým a důležitým procesem, že se domnívám, že skoro žádný z úředníků není ani intelektuálně a ani morálně způsobilý k tomu, aby o něm rozhodoval bez existence opravného prostředku.

Nyní můžete namítnout, jak píši výše, že jde „jen o silniční piráty“ a vás se to netýká. Ale to je omyl. Jak úřednímu šmejdovi projde jedno svinstvo, pokusí se o další. A pak dostanete pokutu třeba za to, že se váš pes vykadil na chodník. Že psa nemáte? Že na fotografii jen stojíte vedle psa, který sice kálí, ale není váš? Jak to dokážete bez možnosti odvolání?


Po dokončení článku jsem si všiml jedné aktuality na portálu iDnes. Při jedné protestní akci před sněmovnou protestující nakreslili na chodník siluetu člověka. Smývatelným značkovacím sprejem, který nic nepoškozuje.

Viník dostal od OS pro Prahu 1 podmínku. Trestní příkaz byl vydán během dvou měsíců. Poškozování cizí věci. Co na tom, že nic poškozeno nebylo, protože onen sprej je určen právě ke značkování bez poškození.

Podle úředníků by napadení onoho absurdního trestního příkazu nebylo jen možností vysvětlit, že k trestnému činu nedošlo. Šlo by o obstrukci a vyhýbání se zodpovědnosti.

Ale já vím. Vás se to asi netýká, protože…

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
  Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"
  Reklama
  • Petr Pelikán

   Tomuto článku se diskuse vyhnula, což je škoda. Souhlasím s Vámi, že: “Rozhodování o jakémkoli přestupku je natolik složitým a důležitým procesem, že se domnívám, že skoro žádný z úředníků není ani intelektuálně a ani morálně způsobilý k tomu, aby o něm rozhodoval bez existence opravného prostředku.”
   Ba dokonce se domnívám, že pokud by zmíněný návrh byl realizován, byly by plně otevřeny dveře svévoli a korupci.
   Certifikovaný radar či odborné lékařské vyšetření při odběru krve nelze považovat za nezpochybňovatelný důkaz. Jako by samotný certifikát říkal, že je radar bezchybný – což certifikát skutečně ani neříká.Radar měří správně pouze tehdy, je-li korektně umístěn a obsluhován a i v tom případě existuje určité procento chybných měření. Sám jsem se už úspěšně proti radarovému měření odvolal. Expertíza u odborného lékařského vyšetření při odběru krve také neříká, že výsledek je 100%, ale 99,9% – pokud došlo k bezchybné analýze. A to neberu v potaz možnost záměny vzorků (vědomou či nevědomou).
   Velká část měření a analýz je určitě správná, to ale nelegitimuje k úřední svévoli. To plně podlamuje práva jednotlivce jako i právní stát jako takový.

   • 100 % souhlas. A nejde jen o ona dvě zmíněná témata. Je celá řada situací které mohou a jsou z úředníkova pohledu považovány za nezpochybnitelné a při tom nejsou.

  • Petr Pelikán
  • Anna Šochová

   Mně vadí kauza postavy, je to přitažené za vlasy a teprve nyní jsem se dobrala k tomu, jak skončila. A opravné prostředky? Samozřejmě, vždyť bez toho to nejde a i když mi nesedí Vaše časté obviňování ze zvůle úředním šimlem, do každého jednání by ty opravné p. patřit měly.

   • Pokud za onu causu považujete zmíněný příběh o známém, kterého jsem zastupoval, pak není přitažený za hlavu, ale skutečný. Radar umístěný jako tzv. rychlostní past asi 50 m za značkou začátku obce. Naměřená rychlost kolem 80 km/h. Nejbližší souvislá zástavba až za dalších cca 500 m. Podle úředníka nezpochybnitelný přestupek. Podle mě ne. A mohl bych pokračovat. Známí ví, že se jedná o problematiku která mě zajímá a poměrně jí rozumím a občas požádají o radu či pomoc.

    Máte jinak pravdu, že onoho úředního šimla skutečně často obviňuju, ale měl jsem možnost poznat a absolvovat úřední jednání u nás i v cizině a porovnávám. A je to často nebe a dudy.
    Prostě nevzdělaného úředníka nesnesu a dám mu to hned najevo. Je třeba si uvědomit a to musí hlavně ten úředník, že tu nejsem já pro něj, ale on je můj sluha za mé peníze a když se mu to nelíbí, ať jde dělat něco jiného.