Tak který to bude?

V neděli psal editor Abecedy o problému při výběru filmu ke shlédnutí. A také o tom, že dáme na výběr čtenářům a tento výběr...

Život je hra

Editor naznačil, že od zítřka nás čeká trochu jiný cyklus na pokračování. Videocyklus přebraný z nové televize. Rovnou komedie a rovnou velice povedená. Původně...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (VII/VII)

VII. PÍSEŇ O PROROKYNI SIBYLE. Poslouchejte všickni mile " o prorokyni Sibyle, co vám budem zpívati, její řeč vyčítati. Což jest dávno prorokovala, když s králem šalomounem seděla, všecko jest mu zvěstovala, co...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (VI/VII)

VI. PROROCTVÍ HAVLASA PAVLATY. proroctví toto v XVII. století psané, nalézá se v rukopise c. k. dvorské knihovny (č. 7362), jenž obsahuje diplomatář Mladé Boleslavi a...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (V/VII)

V. PROROCTVÍ SLEPÉHO MLÁDENCE. Přepodivné předpovídání, které roku 1462. od jistého slepého mládence, jenž 36 let starý byl, Karlovi, králi českému a císaři římskému, skrze Ducha...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (IV/VII)

IV. DVANÁCT SIBYL. Sibyla Persica první. Sibyla Persica, jméno její pravé Sambetha, slově v krajíně perské v městě Coche(?), Vyšla jest již řeč: „Aj, hovado potlačeno bude;...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (III/VII)

III. VEJTAH Z DVANÁCTERÉHO SIBYLINÉHO PROROCTVÍ v píseň uvedené o předpověděné zkáze Českého království. K ustrnutí a vejstraze všemu lidu pro polepšení života na světlo vydané. (Zpívá...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (II/VII)

II. PROROCTVÍ SIBYLININO. Proroctví toto nalézá se v rukopise v museu českém (4. D. 4),, v kterémžto i Dalimil, Nová rada a jiná skládání se nacházejí....

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (I/VII)

I. PROROCTVÍ JANA DE RUPESCISSA. Proroctví toto nalézá se v rukopise archivu Třeboňského (A, 7. f. 286). Pochází pak rukopis z XV. stol., a jest psán...

Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (úvod)

Nová četba na pokračování vás určitě zaujme. Děkujeme autorovi, který jí pro vás připravil a myslíme si, že se vám bude líbit stejně jako...