Co daly naše země Evropě a lidstvu (9/35)

Adam Zalužanský ze Zalužan Když byla zakládána Karlova universita v Praze, přírodních věd v dnešním slova smyslu nebylo. Byla praktická zaměstnání, která uváděla ve styk...

Co daly naše země Evropě a lidstvu (8/35)

V osmém pokračování četby se podíváme na... To je doslova ve hvězdách.

Co daly naše země Evropě a lidstvu (7/35)

Další pokračování četby na pokračování, dnes o vlivu husitství na okolní země.

Žena? Žena!

Už jsem to snad i zmiňoval, že by se mi líbilo být skutečným Bavorem toho jména pátým a jako syn Břeňkův žít ve století...

Co daly naše země Evropě a lidstvu (6/35)

Další pokračování pravidelné sobotní četby. Již šesté čtení z knihy "Co daly naše země Evropě a lidstvu."

Co daly naše země Evropě a lidstvu (5/35)

Přinášíme vám již pátý díl aktuální četby na pokračování.

Co daly naše země Evropě a lidstvu (4/35)

Již počtvrté se setkáváme s knihou z legendární edice ELK. Připomeňme si rok vydání díla, které je tím unikátnější.

Co daly naše země Evropě a lidstvu (3/35)

Třetí setkání s knihou, která je unikátní nejen dobou svého vydání.

Co daly naše země Evropě a lidstvu (2/35)

Kniha s tímto titulem vyšla skutečně roku 1940 a je s podivem, že unikla německé censuře. Takže si přečtěte, co tehdy dokázal autor napsat. Poslední Přemyslovci a...

Co daly naše země Evropě a lidstvu (1/35)

Kniha s tímto titulem vyšla skutečně roku 1940 a je s podivem, že unikla německé censuře. Takže si přečtěte, co tehdy dokázal autor napsat.