O přátelích

Nedávno jsme si mohli přečíst o tom, jak nás přátelé zradili. Ano, stalo se a nesmíme na to zapomenout. Ale nesmíme také zapomenout na...

Čas plyne

Již několik dní uběhlo od 1.září. A nikoho ani nenapadlo vzpomenout si, že právě toho dne začala největší katastrofa dvacátého století. A začala akcí...

O co jde opravdu?

Představte si takovou situaci. Předem upozorňuji, že jména jsou zvolena zcela náhodně, jak mě momentálně napadla a nijak a s ničím nesouvisí. Jiří prodal Petrovi...

Mezinárodní den původního obyvatelstva

Nějak nevím, co si pod tímto významem – původní obyvatelstvo – představit. Jsou to Indiáni ve všech třech Amerikách? Jsou to Keltové na našem území nebo...

Niccolò Machiavelli: Vladař (9/9)

Závěrečný díl četby na pokračování. U tohoto dílu je otevřena možnost diskuze.

Niccolò Machiavelli: Vladař (8/9)

Jak a čím se získává úcta lidu, o ministrech a tom komu naslouchat a kdy

Niccolò Machiavelli: Vladař (7/9)

Jak má vládce plnit dané slovo, jak se chránit před nenávistí a opovržením a o budování pevností

Niccolò Machiavelli: Vladař (6/9)

O věcech, za něž se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy, o štědrosti a skouposti a o tvrdosti a shovívavosti, a zda je lepší být oblíbený, nebo obávaný

Politechnika

Ne, nemám v tom nadpisu chybu. Opravdu se jedná o spojení politiky a techniky. Jde totiž o problém současné mediální (a nejen její) sféry. Politikou...

Niccolò Machiavelli: Vladař (5/9)

O druzích vojsk a o žoldnéřích, o pomocném, smíšeném a vlastním vojsku a o úkolech panovníka ve věcech vojenských