Niccolò Machiavelli: Vladař (9/9)

Závěrečný díl četby na pokračování. U tohoto dílu je otevřena možnost diskuze.

Niccolò Machiavelli: Vladař (8/9)

Jak a čím se získává úcta lidu, o ministrech a tom komu naslouchat a kdy

Niccolò Machiavelli: Vladař (7/9)

Jak má vládce plnit dané slovo, jak se chránit před nenávistí a opovržením a o budování pevností

Niccolò Machiavelli: Vladař (6/9)

O věcech, za něž se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy, o štědrosti a skouposti a o tvrdosti a shovívavosti, a zda je lepší být oblíbený, nebo obávaný

Politechnika

Ne, nemám v tom nadpisu chybu. Opravdu se jedná o spojení politiky a techniky. Jde totiž o problém současné mediální (a nejen její) sféry. Politikou...

Niccolò Machiavelli: Vladař (5/9)

O druzích vojsk a o žoldnéřích, o pomocném, smíšeném a vlastním vojsku a o úkolech panovníka ve věcech vojenských

Niccolò Machiavelli: Vladař (4/9)

O občanské vládě, o knížectvích v časech ohrožení a o církevních panstvích

Hledání neexistujících problémů

Před pár dny autor Bavor publikoval článek s výstižným názvem „GDPR?“ kterým poukázal, ač to vlastně asi vůbec nechtěl, protože perfektně prokázal, že kritizuje...

GDPR?

Já bych to přeložil anglicko-česky „Go Do PR…“. Protože nic jiného to neznamená. Buzerace těch malých a kšefty pro ty velké.  Proč? každý, kdo...

Niccolò Machiavelli: Vladař (3/9)

O knížectvích získaných s cizí ozbrojenou pomocí a se štěstím a o těch, kdo dosáhli moci zločinem