Letní čas?

V poslední době se opět probírá letní čas. Protože bylo rozhodnuto, že střídání letního a zimního času bude ukončeno a teď se hovoří o tom,...

Jak se časem mění pohled na osobnosti

V letošním osmičkovém roce se objevuje ještě jedna událost. Je významná hlavně pro historii českého jazyka v převážně poněmčelých Budějovicích. Před 150 roky bylo...

Nekupuj to, je to „ú há té“

Původně jsem toto chtěl napsat jen do diskuse, ale domnívám se, že dosah podobných vyjádření je mnohem větší. Větu z nadpisu jsem zaslechl v obchodě, kdy chytrá...

Jak jsem přestal kouřit

Před pár dny jsme se mohli dočíst, jak je to vlastně náročné přestat kouřit. A že na to existují dokonce vědecké  metody. I já jsem...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XVIII/XVIII)

§ XVIII Závěrek rozpravy témuž muži nejznamenitějšímu. Až potud, muži nejznamenitější, klevetil jsem v úslužnosti vyhledávaje slávy; vím pak dostatečně, že všecko přijmeš z lepší stránky;...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XVII/XVIII)

§ XVII Některé narážky a potupy na jazyk slovanský kratičce se rozprašují. Pravil Anacharsis Skytha, že u Řekův nic nebylo neslušnějšího a méně snesitelného, nežli, že,...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XVI/XVIII)

§ XVI O tom, že ve všech zemích změna jazyka plno má do sebe nebezpečenství, v Čechách pak zvláště vidí se býti nespravedlivostí. Kdož o věcech...

Václav Klaus ml., Facebook a schizofrenie. Jak se to rýmuje?

Inu, rýmuje se to docela dobře. Václavu Klausovi ml. byl na 24 hodin udělen ban na sociální síti Facebook. Pokud jste o tom nečetli,...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XV/XVIII)

§ XV Dávná sláva jazyka slovanského z nejstarší šlechty jeho, z váženosti velmožův, a z pověsti válečné, což vše připomíná se zběžně. Nikdy Aristoteles (muž ostatně...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XIV/XVIII)

§ XIV Kterak jazyk slovanský vůbec oslaven jest muži nejznamenitějšími, v něm vychovanými jakož i zbožnosti mravův. Není oumyslem mým (což tuto znovu opakuji) všecka učených...