Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubelatí

Zábavný slogan z Černých baronů mi vyvstal na mysl, když jsem si přečetl glosu Martina Fendrycha na Aktuálně.cz s názvem Svoboda podle ODS: Pistole...

Sajrajt

Po plyšáku nás tehdejší vítězové přesvědčovali, že jsme byli chudáci, kteří museli jíst nekvalitní jídla a pít nekvalitní pití. Také díky tomu jsme měli...

Fotbal to je hra

Nejsem žádný extra sportovec. Nejsem ani fanoušek co dřepí u televize a když je například přímý přenos nějakého sportovního zápasu, zastaví se pro něj svět.

Právo dle genderu

Zase nám proběhla politická akce. Svobodné ženy za pomoci poslance Adámka a ministryně Marksové (oba ČSSD) se dožadovaly práva na dítě. A ty, státe,...

3 svině

V jednom z diskuzních příspěvků u mého článku z předminulého týdne jsem byl nařčen, že nerozlišuji mezi udáním a stížností a jsem tudíž povrchní....

Chtěl bych jít do průvodu

V pondělí bude první květen a já bych chtěl jít do průvodu. Oslavit Svátek práce. Ano, kritizoval jsem ho vždy a všude, ale letos...

Vzdělanost národa dle historie z roku 1900

Malá exkurse do historie vzdělanosti českého národa. Následující soupis by mohl sloužit i jako podklad pro zájemce o historii literatury a umění vůbec podle stavu k roku 1900.

300 sviní

Na Velikonoce se objevilo okolo tří stovek sviní. No, měl bych to asi upřesnit. Udavačských sviní, nerad bych totiž urazil samice vepřů. Existuje sice možnost,...

Pole

Jako každý venkovský šlechtic i já jsem samozřejmě majitelem nějakých polností. A nehospodařím na nich sám, leč jsou propachtovány nejbližšímu zemědělskému podniku. Takže se...

Tíseň

Nový Občanský zákoník v § 1796 výslovně uvádí že Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetk