Bez střílení to nepůjde

0

Osamělý hlas rozumu proti politické naivitě a pasivnímu přístupu k okupaci svého území zazněl před pár dny od šéfky německé strany AfD. Frauke Petry v rozhovoru pro regionální plátek řekla nahlas to, co je běžnému občanovi Evropy jasné už řadu měsíců. Ošklivá pravda samozřejmě neladí s disciplinovanou korektností a nekonečným hledáním jiného, než historicky tisíckrát osvědčeného způsobu obrany čehokoliv před kýmkoliv, kdo nerespektuje vůbec nic, krom své vlastní pomatené ideologie.

V atmosféře předstírání, že současná situace v evropských státech a Německu zejména, není tak vážná, abychom byť jen pomýšleli na jakoukoliv formu účinné obrany před postupující okupací, je pochopitelně takový výrok odsouzen, aniž by kdokoliv z odpovědných připustil, že každé jiné řešení vlastně tento jediný skutečně fungující způsob obrany jen oddálí a násobně zvýší výsledný počet obětí střetu na obou stranách.

Zatímco dnes by nejspíš ještě stačilo střílet při obraně svého území, našich životů a našich majetků jen pro výstrahu, s každým dalším týdnem, měsícem či rokem bez sebemenší reálné obrany bude mezikulturní konflikt exponenciálně narůstat. Na jedné straně se bude prohlubovat logická frustrace domácího obyvatelstva z vynucené akceptace neakceptovatelného chování nezvaných nájezdníků. Druhou stranou střetu bude stále zjevnější bezbřehá arogance a stupňující se požadavky ze strany okupantů vůči hostitelským systémům. A to jak ve sféře společenské, právní a ekonomické, tak a to zejména v oblasti kulturní, edukativní a náboženské.
Zatímco jedna strana se zdráhá na násilí byť jen pomyslet, ta druhá je používá bez váhání, kdykoliv a vůči komukoliv.
Dnes by se případné oběti při důrazné a efektivní obraně Evropy počítaly nanejvýš na prstech jedné ruky, ale spíše by to byla nula. Každý další měsíc neřešení znamená tisíce mrtvých v budoucí válce, která nevyhnutelně přijde, jakmile tenze ve společnosti dosáhne limitního momentu.
Dnes je ještě stále možnost tento vývoj zvrátit, jenže bez střílení to nepůjde. (více zde)

A pokud je pravdivá informace K. Samkové, ulovená na netu, je vysoce pravděpodobné, že dnes by nejspíš ještě stačilo použít recept generála Pershinga. Namísto marného a naivního školení o hodnotách a řádu evropské společnosti, které jsou okupantům k smíchu, považuji za účinnější obeznámit tyto, že každá agrese bude potlačována ozbrojeným složkami s povolením střílet, všechno střelivo v evropských zbraních je důkladně kontaminováno vepřovou krví a každý zabitý útočník bude pohřben s vepřovými vnitřnostmi.
Kolik z nich by se pak těšilo na svoji úchylnou misi a mučednickou smrt a svých sedmdesát vousatých panen v ušmudlaným černým prostěradle?


Klára Samková:

„Roku 1911 sloužil generál Pershing na Filipínách, kde velel vojenské jednotce. Za úkol měl boj proti islámským radikálům, kteří prováděli teroristické a sebevražedné bombové útoky. Vyřešil to šalamounsky. Nechal zajmout 50 džihádistických radikálů. Nechal je vykopat si hroby a postavil je všechny před popravčí četu. Vysmívali se mu, že jako mučedníci půjdou do nebe. Když však Pershingovi vojáci přivlekli dvě prasata, zabili je a munici popravčí čety vymáchali v prasečí krvi a tuku, tak džihádisti začali plakat, prosit a křičet hrůzou. Prase je pro radikální islám ztělesněním hříchu a nečistoty. Něco tak zkaženého, že se ho dokonce obávají i dotknout. A fakt, že v okamžiku smrti jim v těle bude proudit nečistá hříšná krev, pro ně znamenal, že dveře do ráje pro ně jsou navěky věků zavřené. 49 jich bylo popraveno a jejich těla byla pohřbena s prasečími vnitřnostmi. Poslední zajatec byl propuštěn, aby popsal ostatním, k čemu došlo. 42 let od tohoto činu nedošlo na Filipínách k jedinému incidentu spojenému s islámem. Džihádistické guerilly se po tomto zcela rozpadly. Jejich náboženský fanatismus, který je jejich hlavním motorem, se také může stát i jejich největší slabinou.“

Click here for reuse options!
Copyright 2016 Magazin Abeceda
747
    Snesete-li názorovou otevřenost, až brutální upřímnost, v kombinaci s humorem, laskavým vztahem ke zvířeně i květeně, vášní pro cestování a odporem ke sportu, čtěte a diskutujte...
    Reklama