Další zavřený svátek

0

Tak jsme si prožili další Státní svátek, jeden z těch sedmi, které Angličané nazývají „Bank Day.“ Tedy den, kdy jsou zavřeny i banky. U nás se to týká velkých obchodů.Ponechám stranou polemiku, zda zavírání obchodů na oněch sedm vybraný svátků má nějaký význam, a zaměřím se na samy svátky.

Jsou dny, které jsou pro nás jako občany republiky skutečně významné natolik, že si zaslouží je opravdu uctít oním volnem. Pak jsou dny, které jsou svou tradicí jim postavené na roveň. Mám na mysli jednak 28. říjen a 8. květen, jako mezníky naší historie. A pak tradice křesťanská, tedy Vánoce a Velikonoce, spolu s tradicí dělnickou, čili 1. Máj.

Jenže mezi státem uznané dny volna se dostaly i dny, které pro vývoj státu nemají takový význam. Červencové dni Cyrila a Metoděje spolu s Janem Husem rozhodně nedosahují takových významů, jako ty „tradiční“. A Václavská pouť už je historicky úplným úletem. Tedy pokud se slaví jako Den Státnosti. Protože bylo v naší historii daleko více jiných panovníků, kteří měli mnohem větší vliv na utváření Českého státu, než byl právě kníže Václav. Z jeho doby byl důležitější pro upevnění české samostatnosti právě jeho bratr Boleslav, který vymanil zemi z vlivu německých císařů a mnohem více upevnil vládu Přemyslovců. Mnohem větší význam pro stát měl Vratislav II., který se stal prvním českým králem. Mnohem větší význam pro stát měl Přemysl II. Otakar, který získal královskou korunu dědičně, čímž se povýšil význam státu z knížectví na království.

Mnohem větší význam měl Karel IV., který přinesl do Prahy nový typ vzdělávání i církevní samostatnost povýšením diecéze na arcibiskupství.

Většina obyvatel státu samozřejmě význam všech zmiňovaných svátků moc nebere. Hlavní je den volna. Jsem přesvědčen, že totéž vědí (nebo spíše nevědí) i ti poslanci, kteří ty nové sváteční dny zavedli.

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama