Jak se sci-fi stává realitou

0

Jeden z našich nejslavnějších spisovatelů Karel Čapek napsal svoji knihu Válka s mloky v poněkud jiné politické konstelaci. Chtěl jí varovat spíše před německou nacistickou vládou, kterou si tehdy pěstovaly západní státy jako zbraň proti SSSR. S velikými oběťmi se nakonec podařilo tyhle „mloky“ zastavit a zatlačit do jejich původních revírů.

Jenže společnost se nepoučila a vychovala si nové mloky. Nejprve je učili pracovat na plantážích v jejich zemích. A také bojovat a zabíjet ty, na které jim je ukázáno. Jenže jako vždy i tahle „výchova“ se zvrhla a noví mloci se začínají domáhat stále nových území, na kterých by mohli provozovat své zvyky. Ani tito mloci neváhají pod vzletnými slovy likvidovat původní obyvatelstvo. Jen místo zatápění pevniny a topením lidí dnes terorizují obyvatelstvo těch států, jejichž vládám ještě nedošlo, co se to vlastně děje. Krokem do vody z poslední doby je snaha nové španělské vlády odstranit ploty, které oddělují jejich severoafrická území Ceuta a Melila od Maroka. Výsledek, pokud k tomu opravdu dojde, je snadno předvídatelný. Harmonické soužití v obou oblastech bude nahrazeno násilím a tvrdou islamizací.

Naštěstí stále jsou lidé, kteří si toto nebezpečí uvědomují a začínají se ozývat stále hlasitěji. Současný pokus o spolupráci mezi Rakouskem, Itálií a Bavorskem je jiskřičkou naděje, že „vítači“ budou ubývat a spolu s nimi budou ubývat i mloci.

Protože až budou i v Praze, bude už pozdě.

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama