Jsme rasisti?

9

Dostáváme se občas do sporu s některými jinými návštěvníky zda jsme nebo nejsme rasisty. Mnoho výroků by to mohlo i naznačovat, jenže podstata těch výroků vlastně s rasismem nemá nic společného. Předmětem sporu sice jsou muslimští nájezdníci, ale podstatou je něco úplně jiného. Dalo by se to rozdělit na dvě zdánlivě nesouvisející oblasti.

Pud sebezáchovy a láska ke své rodné zemi a její tisícileté kultuře v nás vyvolává aversi ke všemu, co by ji mohlo poškodit. Již od dob Franského kupce Sáma jsme bojovali o svou samostatnost a svébytnost, přijali jsme hodnoty křesťanství a v jeho čisté podobě jsme se je snažili udržovat. Slovenští bratři si jistě doplní vlastní historické události. Ostatně již Velká Morava znamenala naše první spojení i první rozchod. Z našeho území nevzešel žádný konflikt, na kterém by byli Češi přímo zainteresováni. Naopak pokud byli naši předci donuceni vzít zbraň do ruky, patřili vždy mezi nejstatečnější a nejobávanější bojovníky, kteří dokázali svým protivníkům řádně vyprášit kožichy. Pokud však byli poraženi, bylo to vždy buď hloupostí vůdců případně zradou., Zajímavým faktem je i to, že česká vládnoucí třída si v každé době udržovala znalost našeho jazyka a čeští šlechtici většinově doma hovořili česky i tehdy, kdy byla jazykem úředním němčina. Z historie se dochovaly i dopisy mezi jednotlivými českými pány, které byly psány právě česky, i když s jistým množstvím germanismů.

Naše útoky vlastně nejsou vedeny přímo proti migrantům, ale hlavně proti všem, kteří se nám snaží vnutit své multikulturní bláboly a přes neblahé zkušenost i z jiných zemí Evropy nám vykládat cosi o prospěšnosti míšení kultur a genů. Cílem našich útoků tedy není nějaký ten Mustafa Ali, ale Angela Šílená, opilec Junker, pologramot Schulz či posera Sobotka. A spolu s nimi i pomatení „sluníčkáři“, kteří ani nejsou schopni si přečíst zákony našeho, opakuji našeho, vlastního státu a vykřikují cosi o právech někoho, kdo nedovoleně překročil hranice. Snad je jasné, že nejsme rasisti, ale naopak čistí vlastenci, kterým jde v první řadě zachování toho, co jsme museli po tisíc let budovat i ochraňovat.

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
  Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
  Reklama
  • Anna Šochová

   Nemusíme být rasisty jen proto, že vnímáme ohrožení svého světa. Koneckonců jakožto střed Evropy s tím máme hodně historických zkušeností a ještě žije generace, které paměť velmi dobře slouží. Byli jsme už obětováni ve jménu vyšších světových cílů – včetně poválečného dělení Evropy. Nemáme opravdu žádnou jistotu, že se to nemůže opakovat.
   Zároveň je tu jasné vidění toho, jak podivuhodně zalézali politici do děr, oháněli se nějakými frázemi, ale několik posledních let se na řešení rostoucí krize prostě vykašlali. teď se po nás vlastně žádá, abychom pokorně krizi rozdrobili vlastní malou občanskou prací na lokální až soukromé problémy, které by ze svých výšin mohli třeba i pokárat. Což zatraceně není fér a třebaže tento stav díky mlžení a mlčení médií nedokážeme přesně analyzovat, cítíme, že je cosi hodně šejdrem. Z toho vyplývají ostré názorové střety. Jsou logickým vyústěním podvědomé nutnosti bránit svůj dnešek.
   Věřím, že pokud bychom měli od začátku jasný náhled na věc a viděli srozumitelné kroky prevence (i té pomoci těm, kterým jsme pomoci měli, ale holt skončili v masových hrobech, co s tím, žejo), tedy tak posledních pět roků nejmíň, cítili bychom se dnes jinak. Nemuseli bychom tu stát a bát se nejhorších vidin bez šance obrany.

  • A ještě Vám Bavore nutno příšít nálepku nácka. Aby to bylo kompletní. 🙂 (míněno žertem, ale znáte lidi…)

   • Bavor V.

    Jsou tací, kteří nechápou rozdíl mezi národovectvím a nacionalismem a směšují to dohromady.

  • Petr Pelikán

   ” Naše útoky vlastně nejsou vedeny přímo proti migrantům, ale hlavně proti všem, kteří se nám snaží vnutit své multikulturní bláboly …………………………., kteří ani nejsou schopni si přečíst zákony našeho, opakuji našeho, vlastního státu …………………………………. ”

   “Ústava České republiky

   Článek 1

   Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

   Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

   Článek 2

   Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

   Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

   Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

   Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

   Článek 3

   Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.
   ………………………………………………. “

   • Bavor V.

    Pane Bože, do čeho´s to duši dal.
    Chtělo by to také nastudovat trestní zákon a zákon o ochraně státní hranice. To jsou zákony, které jasně hovoří o narušování hranice jako o trestném činu.

    • Petr Pelikán

     “Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. Ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva. Zákony a podzákonné právní předpisy musejí být podle pravidla Lex superior derogat inferiori v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád.”

     • Bavor V.

      No, kde nic není ani smrt nebere. Trestný čin je trestný čin a jeho vymezení je v souladu s Ústavou. Ale to je na některé lidi příliš komplikované. Ti znají jen jednu naučenou formulaci a ještě se přitom musí opírat o wiki.

      • Petr Pelikán

       Ve svém článku nepíšete o ilegálních přechodech hranic a Vaše celková intence je někde jinde. Ne nadarmo jsem Vás citoval. Vědomě jsem také citoval z Ústavy.
       Někdy je příhodnější znát skutečnosti a kontext. Pokud píšete o trestním zákonu a zákonu o ochraně státní hranice, pak Vám doporučím, seznámit se s obsahem jak Ženevské konvence o uprchlících tak i souvisejících protokolů a úmluv, kterým je i ČR zavázána. Vaše argumentace je naprosto prázdná a populistická.

      • Bavor V.

       Napřed si zjistěte, kdo to je uprchlík a kde končí uprchlík a začíná vetřelec. Ta hranice je mezi Tureckem a Lesbosem.