Maruška, utěšitelka

0

O léčivých schopnostech konopí ví lidé snad odedávna. To jen mohutný rozvoj chemického průmyslu vytlačil ve 20. století vědomosti o býlí a kvítí z běžného života do kronik a pohádek. Že se dá bylinka canabisu i hulit se nejspíš ví mnohem kratší dobu. Přesto či právě proto je, bohužel, zrovna hulící vlastnost příčinou jeho obtížné dostupnosti pro nemocné, kterým by v jejich strádání významně ulehčila nebo je i vyléčila.

Dlouhodobě je totiž konopí vnímáno výlučně jako nebezpečná droga a společensky nežádoucí návyková látka. Rozum v přístupu k této výjimečné rostlině se prosazuje jen velmi zdráhavě. Jakkoliv se můžeme radovat, že léčivé schopnosti marjáně dnes už alespoň přiznávají autority lékařské i politické, stále je jejich přístup až příliš opatrnický. Holt, jaksi tradičně se blbé zákony a předpisy schvalují rychle a pohodlně, zatímco těm užitečným se kladou překážky. A když jde o peníze, jsou překážky tím větší, čím víc peněz může někdo ztratit nebo naopak získat.

Trh s marihuanou funguje léta a přináší zisky mnoha skupinám na obou březích. V prvé řadě a nejvyšší částky jdou samozřejmě na stranu nelegálních pěstitelů a obchodníků. Na druhé straně pak nezanedbatelné částky zajišťuje různým skupinám lítý boj s oněmi nelegálními dodavateli i jejich odběrateli. Ti všichni tedy mají pochopitelný a eminentní zájem na tom, aby se situace nijak výrazně neměnila. Legalizace marihuany by totiž obě skupiny připravila o miliardové příjmy.

A tak zatímco se jiné drogy, alkohol a tabákové výrobky, které opravdu nikdy nikomu při léčbě nějakého neduhu nepomohly, těší požehnání státu, marjánu si musí i trpící a nemocní lidé opatřovat pokoutně.
Blahosklonný stát sice po letech byrokratického zákulisního klohnění předpisů alibisticky umožnil získat marjánu určitým diagnózám na základě elektronického receptu. Ale díky všem těm úředním a obchodním překážkám je legální konopí tak drahé, že si je jen málokdo z potřebných může dovolit. Přece si ty dvě pijavice, nelegální dodavatelé a všichni jejich státem placení bijci, nenechají ničit kšefty jednoduchým řešením. Totiž legalizací.
V první fázi třebas jen částečnou, kdy by každý lékařsky uznaný pacient spolu s receptem na marihuanu dostal také oficiální svolení vypěstovat si třebas 5 kusů rostliny samostatně v místě svého trvalého bydliště.

Zároveň by podle mne bylo ekonomicky rozumné dostat všechny nelegálně vypěstované rostliny z objevených pěstíren přes certifikované laboratoře do legální distribuce. Stejně jako dnes putují zabavené fejky „značkových“ hader do charitativních institucí. Nejspíš by nám docela rychle přirozeně vyhynuli černí velkopěstitelé. Policajti by se mohli věnovat nebezpečnějším zločincům. A nemocní by měli k dispozici marihuanu za ceny ředkviček nebo jogurtu.

Click here for reuse options!
Copyright 2016 Magazin Abeceda
747
    Snesete-li názorovou otevřenost, až brutální upřímnost, v kombinaci s humorem, laskavým vztahem ke zvířeně i květeně, vášní pro cestování a odporem ke sportu, čtěte a diskutujte...
    Reklama