Nic netrvá v světě věčně

2

Tentokráte se to týká velice složitého výrobku, který vyžaduje odpovědnou obsluhu. Tím výrobkem je flexibilní vodítko na psa. Stalo se, že pružina navíjecí cívky už nevydržela časté používání a z flexi vodítka se stala dlouhá vodící šňůra, která samozřejmě nereaguje na potřeby vedeného zvířete. Protože v běžném marketu, který kromě jiného prodává i potřeby a krmivo pro domácí mazlíčky, příslušný nástroj nebyl, navštívil jsem za účelem nákupu obchod specializovaný. Zde jsem tento výrobek samozřejmě zakoupil. Jedná se o německý produkt, splňující nejvyšší požadavky na užitnou hodnotu. Tedy včetně návodu na používání v několika jazycích. Pochopitelně včetně jazyka českého. Nebudu vás zatěžovat popisem používání, to si musí každý vyzkoušet sám s vlastním psem. Ale německá důkladnost se projevila i ve varovných a bezpečnostních pokynech.

Již první odstavec otřásl mou sebedůvěrou:„Uživatel vodítka flexi musí být oprávněn k vodění psů, musí být s voděním psů seznámen a být schopen bezpečně psa kontrolovat a kdykoliv jej během sledování zastavit. Osoby, které nesplňují tyto požadavky, a děti nesmí vodítko flexi používat.“ Kromě běžných upozornění, že je nutné vodítko před použitím zkontrolovat, zda je stále v bezvadném stavu a poškozené nepoužívat je dále nutné: „Zamezte tomu, aby pes okusoval nebo žvýkal lanko, popruh nebo jiné součásti vodítka flexi. Zejména kousance psa (sic!) mohou Vaše vodítko poškodit a urychlit jeho opotřebení.“

Dalšími nebezpečnými situacemi může být například rychlé navíjení šňůry držené rukou – řezné rány a popáleniny. Stejně tak může být nebezpečné ovíjení vodítka kolem těla.

Abyste mohli spolehlivě užívat vodítko, musíte splnit i další pokyn: „Sledujte Vašeho psa s předvídavostí, abyste mohli kdykoli reagovat na nebezpečné situace a zohledněte další účastníky provozu.“

A na závěr ještě důležité varování: „Používejte vodítko výhradně k vodění zvířat, nikdy k jinému účelu.“

Když jsem si přečetl celou českou část návodu, zapochyboval jsem o svých schopnostech venčení psa. Ale po několikadenním užívání se moje sebedůvěra přece jen navrací. Jen mi vrtá hlavou to závěrečné varování. Mohu s vodítkem pro psa do hmotnosti 20 kg vést i plemenného býka?

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
  Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
  Reklama
  • Plemenného býka na vodítku přirozeně vodit můžete. Nicméně, jak jste zajisté z návodu k použití jasně pochopil, je nutné splnit několik podmínek.
   V prvé řadě předpokládám, že máte oprávnění k vodění psů. Zde bych nepodceňoval skryté varování, které zcela jasně zakazuje vodítko používat v takovém případě, že s voděním psů nejste seznámen a nebo jste dítě.
   S tím prosím nežertujte. Mohl bych sice namítat, že je to výplod německé tuposti a zupáctví, ale zajisté to je odpostatněné, i kdyby to zachránilo byť jen jeden lidský život.
   Umíte si představit jak plemenného býka vede neseznámené dítě? To je hrůzná představa.
   Dále je nutné dbát na to, aby při vedení plemenného býka na vodítku nevisel pes, který by žvýkal lanko.
   Určitě bych také nepodcenil použití pracovních rukavic, protože Vás ochrání pokud uděláte “cvak” a přitáhnete si býka rychlonavíjením lanka. Jak býk poletí vzduchem, mohlo by Vám lanko popálit pokožku dlaně, pokud byste v ní lanko držel.
   V neposlední řadě, a na to asi výrobce v návodu zapoměl, by takto vedený plamenný býk neměl vážit více než 20 kg.

   Návody jsou někdy pěkné svině. Osobně asi nezapomenu na to, když jsem potřeboval vyměnit žárovku v palubní desce auta a návod začal slovy “Otevřete kryt motoru…”

   • Bavor V.

    Tak nějak…