Nic netrvá v světě věčně

2

Tentokráte se to týká velice složitého výrobku, který vyžaduje odpovědnou obsluhu. Tím výrobkem je flexibilní vodítko na psa. Stalo se, že pružina navíjecí cívky už nevydržela časté používání a z flexi vodítka se stala dlouhá vodící šňůra, která samozřejmě nereaguje na potřeby vedeného zvířete. Protože v běžném marketu, který kromě jiného prodává i potřeby a krmivo pro domácí mazlíčky, příslušný nástroj nebyl, navštívil jsem za účelem nákupu obchod specializovaný. Zde jsem tento výrobek samozřejmě zakoupil. Jedná se o německý produkt, splňující nejvyšší požadavky na užitnou hodnotu. Tedy včetně návodu na používání v několika jazycích. Pochopitelně včetně jazyka českého. Nebudu vás zatěžovat popisem používání, to si musí každý vyzkoušet sám s vlastním psem. Ale německá důkladnost se projevila i ve varovných a bezpečnostních pokynech.

Již první odstavec otřásl mou sebedůvěrou:„Uživatel vodítka flexi musí být oprávněn k vodění psů, musí být s voděním psů seznámen a být schopen bezpečně psa kontrolovat a kdykoliv jej během sledování zastavit. Osoby, které nesplňují tyto požadavky, a děti nesmí vodítko flexi používat.“ Kromě běžných upozornění, že je nutné vodítko před použitím zkontrolovat, zda je stále v bezvadném stavu a poškozené nepoužívat je dále nutné: „Zamezte tomu, aby pes okusoval nebo žvýkal lanko, popruh nebo jiné součásti vodítka flexi. Zejména kousance psa (sic!) mohou Vaše vodítko poškodit a urychlit jeho opotřebení.“

Dalšími nebezpečnými situacemi může být například rychlé navíjení šňůry držené rukou – řezné rány a popáleniny. Stejně tak může být nebezpečné ovíjení vodítka kolem těla.

Abyste mohli spolehlivě užívat vodítko, musíte splnit i další pokyn: „Sledujte Vašeho psa s předvídavostí, abyste mohli kdykoli reagovat na nebezpečné situace a zohledněte další účastníky provozu.“

A na závěr ještě důležité varování: „Používejte vodítko výhradně k vodění zvířat, nikdy k jinému účelu.“

Když jsem si přečetl celou českou část návodu, zapochyboval jsem o svých schopnostech venčení psa. Ale po několikadenním užívání se moje sebedůvěra přece jen navrací. Jen mi vrtá hlavou to závěrečné varování. Mohu s vodítkem pro psa do hmotnosti 20 kg vést i plemenného býka?

Click here for reuse options!
Copyright 2017 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama