Slova, slova

1

Slovem se tvoří věta a větou myšlenka. Někdy dobrá, někdy zlá. Někdy naprosto hloupá. A všechny tyto myšlenky se skládají ze slov.

I slova jsou různá. Hlavně jejich význam je různý. Stejné slovo může mít mnoho významů. Záleží na odesílateli i příjemci. A také na jejich vztahu i schopnostech chápat ten správný výklad těch slov. (Jak chápete větu: Spíš nebo spíš nespíš?)

Jsou slova vulgární i slova slušná. Jenže i z těch nejslušnějších slov lze stvořit větu vulgární. Projevuje se to zejména v současných internetových diskusích. A moderátoři těchto debat velice často nejsou schopni nebo možná ani ochotni zjevné urážky podchytit, a zjednodušují si práci hnidopišským vyhledáváním i jen zdánlivých vulgarismů. A čím větší web, tím více svobody urážlivého projevu.

Slova jsou také schopna vyložit či změnit svůj vlastní význam. Velice často tak, že svůj původní smysl zcela ztrácejí. Například v čase. Pokud bychom četli v městských knihách zápis z jednání o místních prohřešcích, asi bychom se podivovali nad vulgaritou vyjadřování tehdejších vážených měšťanů. Ale slova, která oni používali, byla tehdy naprosto slušná a teprve čas jim dal onen vulgární náboj. Jenže také osoba mluvčího dokáže dát slovům jiný skrytý smysl. Zejména předvolební projevy politiků v sobě ukrývají jinotajná prohlášení.

Jsou i slova, která mění svůj význam hlavně způsobem, kterým jsou pronesena. Takže totéž slovo může hanět i chválit. V psané podobě se pak opačný význam většinou označuje uvozovkami.

Bible praví, že na počátku bylo slovo. Ale slovo bývá i na konci. Známe ty situace, kdy někdo musí mít poslední slovo.

A to poslední slovo teď přenechám vám.

Click here for reuse options!
Copyright 2015 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama
    • Anna Šochová

      …a proto v diskuzích na internetu bývá leccos nepochopeno, protože ironii a vůbec pozměněný smysl slov nebo nedopovězené vyjadřují pouze emotikony a nepříliš dokonale k tomu.