Začala škola

0

Včera toho bylo plno asi v každém zpravodajství. V dopoledních hodinách nejspíš i v každém vozidle MHD. Začal školní rok a školáci po prázdninách vyrazili do školy. Jako každoročně. A já tak nějak podvědomě těm dětem přál, aby nemuseli. Aby je nikdo nenutil a aby měli, spolu se svými rodiči, možnost vlastní volby.

Říkejte si co chcete, ale podle mého názoru patří povinná školní docházka mezi velká zla naší doby a bylo by jen správné se jí zbavit.

Celá řada lidí se mnou asi nebude souhlasit a bude si myslet, že bych snad chtěl, aby děti, zejména z nízkopříjmových rodin, byly hloupé a nevzdělané, aby mohli býti později vykořisťovány zlými kapitalisty. Je smutným faktem, že právě tito lidé nejen že o tématu nejspíš moc nevědí, ale asi je navíc ani nezajímá, protože přeci škola je nutná a děti potřebují řád a tak dále. Jsou vedle jak ta jedle.

Povinná školní docházka je v našich zemích již od doby Marie Terezie. Své reformy ovšem rozhodně neprováděla v zájmu nějakých negramotných vesničanů. Byla si velice dobře vědoma toho, že negramotný poddaný nemá takový potenciál jako ten, který umí číst a počítat. To co může vypadat jako snaha o úlevu pro lid tak ve skutečnosti znamená jeho lepší kontrolu a přirozeně i ovlivnění. K počtům a čtení se přidá povídání o panovníkovi z Boží vůle velice jednoduše. „Osvícená“ Marie tak byla jednou z představitelů osvíceného absolutismu. Skutečně nevím za co jí děkovat.

Povinná školní docházka u nás zakořenila velice dobře. A každý režim na našem území jí využíval podle svých potřeb. Určitou odchylkou od zneužívání povinné školní docházky k tomu co nazývám indoktrinací státem je snad jen období První republiky. To, zda to bylo dáno jistou dávkou svobody a nebo změnami školních osnov po vzniku samostatné ČSR nevím a nezkoumal jsem to. Pozdější režimy ale školu vždy zneužívaly ke své vlastní propagandě. Současnou dobu nevyjímaje. Co je ostatně jiného třeba taková „výchova k demokracii“ a nebo k „vlastenectví“ či jak se ty nejrůznější pakurzy a osnovy nazývají. Nic jiného než státní propaganda, kde se dozvíte, že bez státu to nejde, že daně jsou nutné a podobné nesmysly. Pokud tam dítě nepošlete, stát vám ho může dokonce i uloupit.

Nikde při tom není psáno a žádná deklarace a podobné obecně platné dohody nezmiňují, že povinná školní docházka musí existovat. Ostatně i Všeobecná deklarace lidských práv hovoří ve svém článku 26 o povinném základním vzdělání. Nikoli o povinné školní docházce.

Domácí vzdělávání a nebo jakékoli jiné, realizované mimo státní školství, ve světě funguje. Jeho výsledky jsou k překvapení tzv. „pedagogů“ daleko lepší než v robotárně typu základní školy a co je také velice zajímavé, ti, kteří nějakou alternativou povinné státní školy prošli jsou nezřídka dosti úspěšnější než řada jejich vrstevníků. Pravdou ale je, že pro stát jsou o dost nebezpečnější. A proto asi překážek k alternativnímu vzdělávání ubývat příliš nebude.

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"
    Reklama