Rozprava na obranu jazyka… | Magazín Abeceda
Domů Tagy Rozprava na obranu jazyka…

štítek: Rozprava na obranu jazyka…

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (X/XVIII)

§ X Mnoho-li přispívá k chvalitebnému spravování státu a k zjednání si lásky lidu, když panovník umí řeči svých poddaných, jich chrání neb alespoň jimi...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (IX/XVIII)

§ IX Jak velice lidé ušlechtili doporučují se znalosti přemnohých jazykův, dále mnoho-li jazyk slovanský poskytuje pomoci při učeni se jazykům evropským. Byť i byl jazyk...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (VIII/XVIII)

§ VIII Jaké jsou příčiny svrchu řečeného návalu cizincův do Čech, z čehož jazyk slovanský ve vlasti největší škodu bráti musí. V článcích předešlých snesli jsme...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (VII/XVIII)

§ VII Jaká chyba a jaký zločin škodlivý, nepomáhati vlasti a snažiti se o změnu jazyka a mravův dávných. Těžký tudíž a vůči potomstva neomluvitelný zločin...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (VI/XVIII)

§ VI Týž důkaz dále se rozpřádá. Že vlast naše tém pozbavena jazyka dávného, stalo se netoliko nedbálostí naší, nýbrž též a mnohem více ještě jistých...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (V/XVIII)

§ V Hromadí se několik jiných příčin, kteréž jazyku německému zjednaly přístup do Čech. Z výpovědí spisovatelův všech ze svědectví lidí starých, z listin vežejných městeček...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (IV/XVIII)

§ IV Stručně rozpráví se o tom, kterak národové se stěhovali, kterak osudem jest plemene německého, jazyky jiných zemí měniti neb úplně vyhlazovati, i jakové...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (III/XVIII)

§ III Kterak od některých cizincův z největšího nevděku žene se útokem na Čechy a jazyk český. Akoli toto cizincův na hodnosti povyšování a postupování nezřídka...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (II/XVIII)

§ II Že množství lidi přespolnich a cizich maní do vlasti se přijímalo, hlavní jest příčinou, proč se jazyk dávný měnil a ještě měniti má;...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (I/XVIII)

Slovo editora Minulý týden jsem slíbil další četbu na pokračování. Je zde. Připravil jí pro vás autor Bavor V. A určitě si své čtenáře najde....