Domů Tagy Rozprava na obranu jazyka…

štítek: Rozprava na obranu jazyka…

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XVIII/XVIII)

§ XVIII Závěrek rozpravy témuž muži nejznamenitějšímu. Až potud, muži nejznamenitější, klevetil jsem v úslužnosti vyhledávaje slávy; vím pak dostatečně, že všecko přijmeš z lepší stránky;...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XVII/XVIII)

§ XVII Některé narážky a potupy na jazyk slovanský kratičce se rozprašují. Pravil Anacharsis Skytha, že u Řekův nic nebylo neslušnějšího a méně snesitelného, nežli, že,...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XVI/XVIII)

§ XVI O tom, že ve všech zemích změna jazyka plno má do sebe nebezpečenství, v Čechách pak zvláště vidí se býti nespravedlivostí. Kdož o věcech...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XV/XVIII)

§ XV Dávná sláva jazyka slovanského z nejstarší šlechty jeho, z váženosti velmožův, a z pověsti válečné, což vše připomíná se zběžně. Nikdy Aristoteles (muž ostatně...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XIV/XVIII)

§ XIV Kterak jazyk slovanský vůbec oslaven jest muži nejznamenitějšími, v něm vychovanými jakož i zbožnosti mravův. Není oumyslem mým (což tuto znovu opakuji) všecka učených...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XIII/XVIII)

§ XIII Oslavení jazyka slovanského skrze sv. Jeronýma, doktora církevního, dle národnosti Dalmatince, pak skrze to, že jazyka toho velmi mnoho národův při službách božích...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XII/XVIII)

§ XII O starobylosti a rozšířenosti jazyka slovanského Vynáším-li starobylosť neb rozsáhlosť jazyka slovanského, neb uvádím-li jinou její chválu, nedomnívej, že jazykův cizích nenávidím, aneb že...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (XI/XVIII)

§ XI Kterak všickni národové jazyk svůj horlivě střeží a nad jiné staví. Vidím, že zde není co činiti s důkazy, když věc sama na dlani...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (X/XVIII)

§ X Mnoho-li přispívá k chvalitebnému spravování státu a k zjednání si lásky lidu, když panovník umí řeči svých poddaných, jich chrání neb alespoň jimi...

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (IX/XVIII)

§ IX Jak velice lidé ušlechtili doporučují se znalosti přemnohých jazykův, dále mnoho-li jazyk slovanský poskytuje pomoci při učeni se jazykům evropským. Byť i byl jazyk...