Domů Tagy Vladař

štítek: Vladař

Niccolò Machiavelli: Vladař (9/9)

Závěrečný díl četby na pokračování. U tohoto dílu je otevřena možnost diskuze.

Niccolò Machiavelli: Vladař (8/9)

Jak a čím se získává úcta lidu, o ministrech a tom komu naslouchat a kdy

Niccolò Machiavelli: Vladař (7/9)

Jak má vládce plnit dané slovo, jak se chránit před nenávistí a opovržením a o budování pevností

Niccolò Machiavelli: Vladař (6/9)

O věcech, za něž se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy, o štědrosti a skouposti a o tvrdosti a shovívavosti, a zda je lepší být oblíbený, nebo obávaný

Niccolò Machiavelli: Vladař (5/9)

O druzích vojsk a o žoldnéřích, o pomocném, smíšeném a vlastním vojsku a o úkolech panovníka ve věcech vojenských

Niccolò Machiavelli: Vladař (4/9)

O občanské vládě, o knížectvích v časech ohrožení a o církevních panstvích

Niccolò Machiavelli: Vladař (3/9)

O knížectvích získaných s cizí ozbrojenou pomocí a se štěstím a o těch, kdo dosáhli moci zločinem

Niccolò Machiavelli: Vladař (2/9)

O tom, proč se Dáreiova říše18 po smrti svého podmanitele Alexandra Velikého nevzbouřila, o tom, jak vládnout městům a knížectvím, jež žila svobodně, pod vlastními zákony, než byla dobyta a o nových knížectvích dobytých vlastní zbraní a vlastními schopnostmi.

Niccolò Machiavelli: Vladař (1/9)

Díky autorovi Bavorovi vám nyní předkládáme dílo, které je sice útlé svým rozsahem, nikoli však obsahem. Jeho autor je obecně považován za zakladatele politologie a spisek Vladař je jeho stěžejním dílem.